18-10-2021

‘Als sector moeten we stappen zetten’

Voor de onderwerpen klimaat en bodem trekt Adinda Lodders sinds 1 september de kar bij BO Akkerbouw. “Mijn dag is geslaagd als ik samen met partijen uit de hele akkerbouwketen constructief werk aan onze doelen. Dat geeft energie.”

Stroomt er akkerbouwbloed door jouw aderen?

“Jazeker. Mijn grootouders vertrokken ooit naar de IJsselmeerpolders; mijn ouders hadden een akkerbouwbedrijf in Flevoland, later in combinatie met vleeskuikens. Ik had geen enkele ambitie om het bedrijf over te nemen. Toen ik 18 was, wilde ik heel graag uitvliegen naar de stad. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ik ben na mijn studies politicologie en bestuurskunde voor de sector blijven werken, onder andere als lobbyist voor LTO Nederland. Inmiddels woon ik met mijn man en onze twee jonge kinderen tussen de akkers in Dronten, waar Bas biologische verse knoflook teelt, verwerkt en vermarkt.”

Waarom heb je gekozen voor BO Akkerbouw?

“Bij LTO Nederland lobbyde ik in Den Haag, maar ik zocht verbreding. Nu ben ik bij BO Akkerbouw coördinator voor de beleidsdossiers klimaat en bodem. Ik vind het sterk dat in deze organisatie ketenpartijen als Cosun en Avebe meepraten over de vraagstukken in de akkerbouw. De boer kan het namelijk niet alleen. We hebben de keten nodig.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“Binnen de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw zijn Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) vastgesteld voor maatregelen die de biodiversiteit verbeteren. De vervolgstap is deze monitoren en belonen. Daarin speelt de keten een belangrijke rol.”

"De boer kan het niet alleen. We hebben de keten nodig."

Wat vind je het mooiste aan deze sector?

“We werken als akkerbouw aan een primaire levensbehoefte, namelijk gezonde voeding. Die produceren wij in Nederland op een heel duurzame manier. Akkerbouwers werken in én met de natuur en staan alle dagen tussen het gewas. Dat vind ik heel mooi.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de akkerbouw?

“Steeds verdere verduurzaming, waar overigens nadrukkelijk ook financiële bestendigheid bij hoort. Vernieuwen kan met het delen van kennis en nieuwe inzichten, zodat we over tien, twintig en honderd jaar nog steeds bestaansrecht hebben. Veranderen gaat echter niet snel en kost tijd en moeite. In de tussentijd komen er moeilijke maatregelen als het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn op onze sector af. In samenspel met onder meer LTO Nederland en de coöperaties werken we hard aan haalbare alternatieven voor het borgen van waterkwaliteit.”

Wanneer is jouw werkdag geslaagd?

“Als ik constructief heb overlegd met partijen en als we gezamenlijk het doel te bereiken dat we voor ogen hebben. Daar krijg ik energie van.”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen er volgens jou uit?

“Als een florerende sector, die voedingsmiddelen van waarde levert en intrinsieke waarde aan het landschap en de omgeving geeft. Ik ben er trots op dat ik mij mag inzetten voor de toekomst van deze sector.”

Tot slot: wat is het beste recept met verse knoflook?

“De kruidenboter van Bas ontbreekt nooit bij de barbecue. Hij maakt deze met roomboter, verse knoflook inclusief een deel van het loof, groene kruiden en citroen. Heerlijk.”