14-10-2021

Kom naar 'Het klimaat de baas' op 28 oktober

Wageningen University & Research en BO Akkerbouw organiseren ‘Het klimaat de baas’ op donderdagmiddag 28 oktober. Deze kennismiddag in De Schakel in Nijkerk gaat in op hoe de akkerbouw kan inspelen op klimaatverandering. We combineren inzichten uit de PPS Klimaatadaptatie Open Teelten met ervaringen uit de praktijk en het perspectief vanuit het beleid. In de workshops is volop ruimte voor interactie en kennisdeling.

Datum en tijd: 28 oktober 13.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

Locatie: de Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

Voor wie: Adviseurs, akkerbouwers, beleidsmakers en onderzoekers die bezig zijn met klimaatadaptatie in open teelten, zijn van harte uitgenodigd voor deze kennismiddag. Ook journalisten verwelkomen wij graag.

Aanmelden: Dit evenement is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. We maken gebruik van de CoronaCheck-app.

Aanmelden 'Het klimaat de baas'

Kennismiddag Klimaatadaptatie Open Teelten

Meld u hier aan

Programma

 • Introductie - André Hoogendijk, BO Akkerbouw en Herman Schoorlemmer, WUR
 • Schets klimaatverandering - Jeroen Veraart, WUR
 • Over PPS Klimaatadaptatie Open Teelten - Daan Verstand, WUR
 • Adaptatie in de praktijk - Klaas Schenk, akkerbouwer
 • Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw - Sabine Pronk, LNV

PAUZE

Workshops

 • Risico’s en kansen van klimaatverandering - Daan Verstand, WUR en Peter van Veelen, Living Lab Schouwen-Duiveland: Hoe is de situatie van Schouwen-Duiveland? De workshop daagt deelnemers uit om na te denken over de landbouw van de toekomst.
 • Veranderende uitdagingen in de pootaardappelteelt - Carina Rietema, SPNA en Hendrik Boekhoud, Van Hall Larenstein: In het Noordelijke kleigebied worden maatregelen beproefd in de pootaardappelteelt. Wat is het resultaat en het effect op het gewas?
 • Ondergrondverdichting en suikerbietenteelt - Derk van Balen, WUR en Gerben Zijlstra, Cumela: Ondergrondverdichting bii suikerbietenteelt: hoe voorkom je dat? Ervaringen van loonwerkers worden gedeeld. Verder aandacht voor proeven om verdichting op te heffen.
 • Effecten druppelirrigatie en beregening in aardappelen - Harm de Boer, Delphy: Hoe vul je een neerslagtekort in aardappelen op de beste, meest rendabele en klimaatvriendelijke manier aan?
 • Terugkoppeling uit workshops
 • Reflectie en sluiting
LOGO Klimaat Adaptatie