18-10-2021

Nieuwsbrief 18 oktober 2021

Een reactie geven op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) aan het ministerie van LNV kan alleen vandaag nog! Intussen werkt BO Akkerbouw met onder meer LTO Nederland aan een effectief, werkbaar en betaalbaar alternatief voor het APN . Verder in deze nieuwsbrief: onderzoek wijst uit dat de stikstofbehoefte van groenbemesters sterk verschilt.

Suikerbieten_rooien_1001_BOAkkerbouw

In de nieuwsbrief van 18 oktober: