03-11-2021

Geslaagde kennismiddag 'Het klimaat de baas'

De akkerbouw is volop bezig met klimaatadaptatie. Dat geldt voor akkerbouwers, onderzoekers én beleidsmakers. Dat was de conclusie van de kennismiddag 'Het klimaat de baas' op 28 oktober in Nijkerk. André Hoogendijk (BO Akkerbouw) en Sabine Pronk (LNV) namen van Daan Verstand (PPS Klimaatadaptatie Open Teelten) factsheets in ontvangst. Deze bundelen de resultaten van de PPS tot nu toe.

Het openingswoord was voor André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw. Hij verwelkomde de zestig adviseurs, akkerbouwers, onderzoekers en beleidsmakers en benadrukte dat de akkerbouwsector al volop bezig is met klimaatadaptatie. Jeroen Veraart (WUR) schetste de klimaatveranderingen, Daan Verstand (WUR) gaf aan welke onderwerpen de PPS Klimaatadaptatie Open Teelten oppakt. Akkerbouwer Klaas Schenk vertelde hoe hij in de praktijk maatregelen neemt om in te spelen op klimaatverandering, waarna Sabine Pronk (LNV) het actieprogramma van het ministerie toelichtte.

In de workshops deelden onderzoekers van WUR, Delphy en SPNA de resultaten van de deelonderzoeken uit de PPS. Ook de verbinding met andere initiatieven als het Living Lab Schouwen-Duiveland en de grondverdichtingstool van Cumela - brancheorganisatie van loonwerkers - werd gelegd. In groepjes gaven deelnemers aan welke parels, puzzels en proposals zij zien voor de toekomst. De uitreiking van de factsheets en de borrel erna sloten de middag succesvol af.

Meer info:

Foto's: Gert Janssen, Vidiphoto