09-11-2021

‘Het verhaal van onze sector moeten we blijven vertellen’

Dick Hylkema is directeur van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en vertegenwoordigt deze organisatie in het bestuur van BO Akkerbouw. “We moeten als akkerbouwsector steun krijgen voor ons verhaal. Steun van de overheid én de maatschappij. Het is goed dat BO Akkerbouw dit verhaal voor het voetlicht brengt.”

Dick Hylkema aardappelrooidag

Wat is uw achtergrond?

“Mijn vader was actief in de tuinbouw en raadde me aan eens in Wageningen te kijken. Na mijn studie heb ik jaren gewerkt in de tuinbouw. Eerst als marketeer, later als belangenbehartiger. Toen de NAO een directeur zocht, vond ik dat een mooie - misschien wel laatste - stap in mijn loopbaan. De aardappel is een ontzettend belangrijk voedingsgewas. Het heeft weinig water nodig, is gezond en heeft een lage CO2-footprint. Ons pootgoed heeft bovendien een gigantisch goede positie in de wereld. Daar zet ik me graag voor in.”

Wat doet de Nederlandse Aardappel Organisatie precies?

“In de NAO is de aardappelhandel in poot- en consumptieaardappelen verenigd. Fytosanitaire zaken zijn het belangrijkste onderdeel van ons werk, omdat de exportbelangen groot zijn. Verder zetten we als handel de aardappel op de kaart met de promotiecampagne Power to the Pieper. Zo organiseerden we op 4 september de drukbezochte Nationale Aardappelrooidag in Lelystad. Het was een groot succes met de aardappel als lokale held. We doen ook aan voorlichting van journalisten en consumenten. Op het kennisplatform.aardappels.nl geven we antwoord op al hun vragen.”

Welke kansen ziet u voor de akkerbouw?

“We zijn een plantaardige sector die gezonde voeding produceert en die als cluster een grote toegevoegde waarde levert. Zo kunnen boeren in Afrika dankzij kennis en pootgoed uit Nederland hun voedselproductie sterk verhogen. Dat verhaal moeten we vertellen aan de maatschappij én aan de overheid.”

"Actieplan Plantgezondheid en Klimaatagenda Akkerbouw geven richting aan sectorbrede thema’s"

Welke rol kan BO Akkerbouw daarin vervullen?

“Een belangrijke. Het is uniek dat het hele akkerbouwcluster van veredeling, teelt, handel en verwerking is verenigd in BO Akkerbouw. BO Akkerbouw is daardoor de aangewezen partij om aandacht te vragen voor het verhaal van de akkerbouw. Bijvoorbeeld met de goede actie met reclameborden in Den Haag tijdens het debat over het 7e Actieprogramma en met Ruimte voor de Nieuwe Akker. Zo brengen we de sector voor het voetlicht bij de politiek. De akkerbouw heeft geen behoefte aan alleen maar regels, maar aan steun voor een toekomstgerichte akkerbouw.”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen eruit?

“Een sector waarin we met kennis en innovatie stappen vooruit blijven zetten. De glastuinbouw staat bekend als de sector die innoveert, maar dat doet de akkerbouw ook. Met precisielandbouw, met het duurzaam beheren van de ruimte, met plantgezondheid. Het Actieplan Plantgezondheid en Klimaatagenda Akkerbouw van BO Akkerbouw geven richting aan die sectorbrede thema’s. Het is essentieel dat we als sector gezamenlijk kennis blijven ontwikkelen. Dat alle akkerbouwers een bijdrage leveren aan het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw, maakt dat mogelijk. Die collectiviteit is ijzersterk.”

De onvermijdelijke laatste vraag: hoe eet u uw aardappels het liefst?

“Ik hou van afwisseling. Ik vind stamppot heerlijk, eet graag curry waarin aardappelen zijn verwerkt, hou van krieltjes met asperges, maar ook van friet. Wie inspiratie zoekt, vindt op de website aardappels.nl alle heerlijke recepten van Power to the Pieper.”