29-11-2021

Nieuwsbrief 29 november

Vijftien goedgekeurde onderzoeksprojecten, nieuwe video's van akkerbouwers en een mooie stap voor de Biodiversiteitsmonitor, zo staat in deze nieuwsbrief. De wintermaanden bieden akkerbouwers volop mogelijkheden om (online) kennis op te doen uit onderzoek.

Zonnebloemen akker 1122lr BO Akkerbouw

In de nieuwsbrief van 29 november: