14-12-2021

‘Duurzaamheid moet beloond worden’

Dirk-Jan Beuling is namens LTO Nederland bestuurslid bij BO Akkerbouw. De akkerbouwer uit het Drentse Eerste Exloërmond vindt het sterk dat het gemeenschappelijke onderzoek zich richt op weerbaarder telen. “Met elkaar zetten we in op een teelt met minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Duurzamer werken moet echter wel beloond worden.”

Hoe ziet uw bedrijf eruit?

“Mijn vrouw Tanja en ik hebben samen met onze zoon Rik een akkerbouwbedrijf op de Drentse Veenkoloniën. Op 200 hectare verbouwen we zetmeelaardappelen, suikerbieten, wintertarwe, uien en wat kleinere gewassen. Valeriaan was dit jaar een nieuw gewas. Verder leveren wij diensten aan Agrifirm, onder andere het verladen van graan. Een derde tak is de productie van stesam, een papiercellulose-oplossing ter voorkoming van stuiven.”

Wat is het mooiste aan het vak van akkerbouwer?

“De afwisseling. Niet alleen in de teeltcyclus, maar ook met andere activiteiten zoals de afzet van de producten, de planning en het personeel. Als akkerbouwer moet je altijd inspelen op onverwachte zaken, zoals het weer.”

En wat vindt u lastig?

“Het is geen appeltje-eitje. Soms moet ik beslissingen nemen, waarvan ik niet weet hoe die uitpakken. Voer ik een bespuiting uit of neem ik het risico die een paar dagen uit te stellen? Rooi ik vandaag of wacht ik? Zo staan er nog suikerbieten op één perceel. Inmiddels heeft het flink geregend en weet ik niet of we ze netjes kunnen rooien.”

"“Ik ben er best trots op dat we samen met zoveel partijen een werkbaar plaatje hebben ontwikkeld voor het 7e APN”"

Waarom bent u bestuurlijk actief geworden in LTO Nederland en BO Akkerbouw?

“Ik hou me niet stil in vergaderingen en vind het leuk om te discussiëren. Zo word je al snel gevraagd voor besturen. Namens LTO Nederland ben ik bestuurder bij BO Akkerbouw. Het leuke daarvan is dat ik ook met partijen uit de hele keten praat. Ik pik dingen op die ik kan gebruiken op mijn bedrijf. Dat geeft bagage voor beslissingen. Bijkomstig voordeel is dat ik een groot netwerk heb."

Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij BO Akkerbouw?

“Ik ben er best trots op dat we samen met zoveel partijen een werkbaar plaatje hebben ontwikkeld voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Verder hecht ik aan het gemeenschappelijk onderzoek. Daarin wordt veel energie, tijd en geld gestoken. We maken weloverwogen keuzes in het onderzoek voor alle akkerbouwers in Nederland. Onderzoek dat ook is afgestemd op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid. Zo werken we aan nieuwe kennis.”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen eruit?

“We gaan naar een weerbaardere teelt met minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. De risico’s en kosten stijgen daardoor wel, dus we moeten toe naar een andere manier van waarderen. Duurzaamheid zal beloond moeten worden. Hoe, dat weet ik niet. Ik produceerde vroeger uien onder het label PlanetProof, maar daar ben ik uitgestapt. Dat leverde geen meerwaarde op. Dat moet wel, anders kan het voor ons echt niet uit. Als we extra inspanningen moeten leveren, betekent het voor consumenten dat de prijzen van voedsel gaan stijgen. Best lastig vind ik dat, want voedsel is een eerste levensbehoefte. En bij de voedselbanken wordt het steeds drukker.”

Wat brengt de dag van vandaag?

“Veel goede dingen. We zijn vandaag overeengekomen elf hectare grond extra te pachten. Verder heb ik telefoontjes gepleegd voor de verkoop van uien en het laden van pootaardappelen. En Tanja heb ik geholpen met de optuigen van de kerstboom buiten.”

Hoe eet u uw aardappels het liefst?

“Gewoon gekookt, met een stukje vlees en groente. Traditioneel vind ik ze het lekkerst.”