15-12-2021

Kwaliteit compost vaak ondermaats

Continue aandacht voor de kwaliteit van compost is van belang. Die conclusie trekt het Akkerbouw Certificeringsoverleg (ACO) naar aanleiding van onderzoek van composthopen naar verontreinigingen. Meer dan de helft van de 28 onderzochte composthopen bleek niet aan de eisen van Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) te voldoen.

De mate van verontreiniging van compost moet zo laag mogelijk zijn. Glas, steen en overige verontreinigingen (met name plastic) hopen zich namelijk op in de bodem en vormen daardoor nog vele jaren een bedreiging voor de veiligheid van mens en dier. Het ACO stelde eerder vast dat er geen goed zicht is op de kwaliteit van compost zoals dat op het boerenerf wordt geleverd. Reden om een onderzoek te doen naar verontreinigingen van composthopen.

Duidelijke resultaten

In totaal is van 28 partijen compost een monster genomen en geanalyseerd. Het betreft compost uit verschillende provincies, afkomstig van diverse leveranciers en zowel Keurcompost als niet-gecertificeerde compost. Ondanks de beperkte omvang van het onderzoek komen er wel enkele duidelijke resultaten naar voren. Zo bleken 16 van de 28 partijen niet te voldoen aan de eisen van VVAK (zie bijlage I van de Telerhandleiding). Daar zaten zowel partijen Keurcompost als niet-gecertificeerde compost bij.

Uit het onderzoek blijkt verder dat overschrijdingen van de VVAK-normen voorkomen bij zowel gft- als groencompost. Meestal ging het om steen en glas. De meest vervuilde partij had een verontreinigingsgehalte van 2,62%. De VVAK-norm is 1,1% (maximaal 1% steen, 0,05% glas en 0,05% overige verontreinigingen). De gehalten aan verontreinigen die in het onderzoek zijn vastgesteld, kwamen zelden overeen met de gehalten die bij de composteerder zijn vastgesteld en zijn opgenomen in het analyserapport.

Vervolgprocedure

Naar aanleiding van het onderzoek bekijkt het ACO komende periode wat de beste manier is om de kwaliteit van compost te verbeteren. Daarbij is er aandacht voor zowel de compostkwaliteit als de betrouwbaarheid van de data aangaande de kwaliteit.

Monstercompost BO Akkerbouw

Compost bevat regelmatig dit soort verontreinigingen.