07-12-2021

Nieuwe, inspirerende video’s over emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen

Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers laten zien hoe ze emissie van gewasbeschermingsmiddelen van het erf en de percelen kunnen voorkomen. Dat doen zij met 12 video’s waarin zij praktische tips delen.

Gewasbescherming_1095_BOAkkerbouw

De video's zijn te vinden op het kennisplatform www.emissiereductiesprint.nu. Ze gaan over minder emissie via het erf, perceel en drift. Dat draagt bij aan het behoud van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelenmiddelen, zorgt ervoor dat waterkwaliteitsdoelen worden gehaald en het draagt bij het voorkomen van overlast bij omwonenden en in het milieu.

Techniek en voorbereiding
In de video’s wordt aandacht gegeven aan verschillende manieren om emissies te voorkomen en te reduceren. Dat gaat niet alleen via verschillende technieken, maar veel kun je ook doen in de voorbereiding. Zo vertelt akkerbouwer Hendrik Jan ten Cate over het belang van het kiezen van de juiste rassen in je teelt en Leendert Jan Onnes van NAJK vertelt hoe je het beste moment kan kiezen voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen door goed het weer in de gaten te houden.
Daarnaast is het natuurlijk ook van groot belang om te weten welke ziekten en plagen je überhaupt hebt op je perceel, zoals akkerbouwer Peter Berghuis laat zien in zijn video. Dan kan je de beste behandeling kiezen in de juiste dosering. Dat vermindert ook de emissie en uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen.

Inzet biologische bestrijders

Voor akkerbouwers en vollegrondsgroententelers is het van belang om te beschikken over voldoende effectieve methoden om ziekten en plagen te beheersen. Een goed gevulde gereedschapskist is van essentieel belang voor een gezonde teelt en product. Het beheersen en bestrijden van ongewenste insecten kan ook op andere manieren. Marcel Scholtens vertelt over de ervaringen in de uienteelt met de inzet van steriele mannetjes van de uienvlieg en de stroken Phacelia tussen de uien voor het beheersen van de uienvlieg. Deze aanpak werkt in de uienteelt en biedt perspectief om het voor andere schadelijke insecten in andere gewassen te ontwikkelen.

Over de Emissiereductiesprint

Emissiereductiesprint is een initiatief van de vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten van LTO Nederland, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten en de Versterkte Kennisverspreiding DAW.
Akkerbouwers en telers kunnen zelf ook video’s aandragen waarin ze laten zien hoe ze de emissie van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen en reduceren. Ga voor meer informatie en alle video’s naar www.emissiereductiesprint.nu.