14-12-2021

Opnieuw aandacht voor emissiereductie

Komend winterseizoen zal bij akkerbouwbijeenkomsten van BO-leden opnieuw aandacht zijn voor het reduceren van emissies van gewasbeschermingsmiddelen. “Gewasbeschermingsmiddelen horen op het gewas en niet in de omgeving of in het oppervlakte- of grondwater”, meldt het animatiefilmpje van BO Akkerbouw en haar 12 leden over dit thema.

211214 screenshot animatie

In het filmpje (zie hieronder) laat akkerbouw Koos zien hoe hij emissies aanpakt. Hij vult de erfemissiescan in (dit is een verplichting bij het akkerbouwcertificaat VVAK) en de perceelsemissiescan bij Toolbox Water. Om erfemissie te reduceren maakt hij gebruik van de Top-10 maatregelen, die het CLM opstelde in opdracht van BO Akkerbouw.

Goede praktijken van collega’s

Door de site www.emissiereductiesprint.nu te raadplegen leert Koos van goede praktijken bij collega’s. Die site weerspiegelt de gelijknamige campagne van de vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten van LTO Nederland, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne #Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten en de Versterkte Kennisverspreiding DAW. Recent werden nieuwe video’s toegevoegd, waarin akkerbouwers en adviseurs tonen hoe ze de emissie van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen en reduceren.

Animatiefilmpje van akkerbouwer Koos