27-02-2021

'Ik wil mijn invloed inzetten om de sector vooruit te helpen'

Akkerbouwer Edwin Michiels uit Melderslo is tot 24 maart 2021 namens LTO Nederland bestuurslid van BO Akkerbouw. Ook daarna blijft hij zich inzetten voor de akkerbouw van morgen.

BO Akkerbouw Edwin Michiels

Hoe ziet uw bedrijf eruit?

“Mijn vrouw Elly en ik hebben een bedrijf van 50 hectare. Naast bollen telen we suikerbieten, olifantsgras en granen. Tot vorig jaar hielden we 1800 varkens in een moderne stal met speciale zichtruimte, maar we hebben er samen voor gekozen daarmee te stoppen. Dat lijkt de juiste beslissing, ook vanwege de gezondheid van Elly.”

Wat is het mooiste aan het leven als akkerbouwer?

“De vrijheid om je eigen beslissingen te nemen en je lot in eigen handen te nemen. Ik heb na mijn studie logistiek management vier jaar als ICT’er gewerkt, maar dan moet je doen wat anderen verzinnen. Het boerenvak biedt vrijheid. Het werken met de seizoenen is prachtig. Ploegen vind ik het mooiste dat er is, hoewel ik door mijn bestuurswerk soms te weinig op de tractor zit.”

En wat vindt u het moeilijkste?

“De invloeden van buitenaf. Ik mis de balans in het overheidsbeleid. Als vleesvarkenshouder had ik een mestoverschot, dat ik niet kon inzetten op mijn akkers. We moeten onze nutriënten beter lokaal benutten. Dat maakt ons minder afhankelijk.”

Hoe bent u bestuurlijk actief geworden?

“Omdat ik graag vragen stel. Ik begon rond 2000 in het bestuur van Covas. Van het een kwam het ander: Rabobank, LLTB, Cosun, Vitelia, Vion, LTO Nederland en BO Akkerbouw. Ik ben graag daar waar je invloed hebt. Niet voor mijn eigen ego, maar om de sector vooruit te helpen. Door samen te werken kunnen we invloed uitoefenen. Ik kan dit bestuurswerk trouwens alleen maar doen met de steun van Elly."

"Het werken met de seizoenen is prachtig"

Hoe kijkt u terug op uw tijd bij BO Akkerbouw?

“Ik ben ontzettend trots dat de akkerbouwsector als geheel de BO heeft opgericht. De organisatie staat nu als een huis. Het is uniek dat de primaire sector, veredeling, handel en verwerking met elkaar om tafel zitten. In dialoog wordt de richting bepaald. Dat is een groot goed. De verplichte bijdrage voor akkerbouwers vind ik een krachtig instrument. Zo kunnen we gezamenlijk onderzoek financieren. Daarmee geven we de akkerbouw van morgen gestalte. Het verleden en heden zijn een gegeven, de toekomst is kneedbaar.”

Aan welk onderzoeken die BO Akkerbouw financiert hecht u veel waarde?

“Aan de PPS Klimaatadaptatie Open Teelten en de PPS Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand. Beide PPS’en werken aan handvatten voor de akkerbouw van morgen. Hoe ga je om met klimaatrisico’s? Welke rassen en teelten passen daarbij? Hoe kun je het gewas beschermen met minder chemie? De juiste partijen zitten aan tafel. De proeven staan dichtbij de praktijk.”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen eruit?

“We staan aan de vooravond van een landbouwevolutie. Die evolutie gaat over mechanisering, robotisering, schone energie, duurzaamheid en biologische gewasbescherming. Het verdienvermogen van de akkerbouwer staat voor mij voorop; dat wordt te snel vergeten.

Er zijn partijen die half Nederland willen opkopen om er natuur van te maken. Een preek houden helpt niet. Vragen stellen wel. Als portefeuillehouder Natuur, Klimaat & Energie bij LTO Nederland wil ik samen bouwen aan oplossingen die maatschappelijk draagvlak hebben én die zorgen voor verdienvermogen van de agrariër.”

Wat brengt de dag van vandaag?

“We zijn druk bezig met de herinrichting van ons bedrijf. Ik ben ontzettend blij dat het beter gaat met Elly’s gezondheid. Ze kreeg afgelopen zomer acute diabetes en lag zelfs even in coma. Dat bevestigt onze keuze om te stoppen met vleesvarkens. Verder hebben onze drie kinderen in deze coronatijd aandacht nodig. De oudste zit op het hbo, de tweede doet eindexamen, de jongste moet haar vakkenpakket kiezen. Ook voor hen willen wij er zijn.”