01-02-2021

Nieuwsbrief februari 2021

Onderzoekswensen indienen kan nog deze week, leest u in de nieuwsbrief van februari 2021. Bestuurder en akkerbouwer Jaap van Wenum roept akkerbouwer op om nu hun ideeën te delen. Verder aandacht voor de aanpak van aaltjes in negen video’s.

In deze nieuwsbrief

  • Onderzoekswensen indienen kan nog deze week
  • Jaap van Wenum: “Nú is het moment om ideeën te delen”
  • Aanpak van aaltjes in negen video’s
  • Proef om verschillende aaltjes terug te dringen
  • Nitraatuitspoeling onder de norm is mogelijk
  • Nut van reststromen in beeld gebracht
  • Compost onderdrukt onkruid, maar vermindert opkomst
  • Beregenen levert meer zetmeel op per hectare
  • Enquête over klimaat voor aardappeltelers
  • Bodemlevengids geeft akkerbouwer inzicht