25-03-2021

BO Akkerbouw roept op tot indienen projectideeën

BO Akkerbouw vraagt aan kennisinstellingen om projectideeën voor ontwikkeling en verspreiding van kennis voor akkerbouwers. De Oproep 2021 vindt plaats op basis van meer dan 350 onderzoekswensen die akkerbouwers in de afgelopen periode hebben ingediend. Kennisinstellingen kunnen tot en met 2 mei 2021 projectideeën indienen. De ideeën worden vervolgens voorgelegd aan een digitaal panel van akkerbouwers. De beste projectideeën mogen daarna worden uitgewerkt tot concrete voorstellen. Het versterken van de positie van akkerbouwers en hun verdienvermogen zijn belangrijke randvoorwaarden voor de projecten.

Het beschikbare budget voor de oproep is 2,5 miljoen euro. Het gaat hierbij om geld dat akkerbouwers gezamenlijk inleggen met hun jaarlijkse bijdragen aan BO Akkerbouw. In de afgelopen periode hebben bijna 600 akkerbouwers een vragenlijst ingevuld over hun onderzoekswensen. Dat heeft geleid tot circa 350 verschillende wensen voor kennis en innovatie. BO Akkerbouw vraagt aan kennisinstellingen om projectideeën in te dienen op basis van een uitgebreide uitvraag in de Oproep 2021. De kennisinstellingen dienen gebruik te maken van het format voor projectideeën.

“Voor en met akkerbouwers”
Directeur André Hoogendijk: “Als BO Akkerbouw voeren we het onderzoeksprogramma uit voor en met akkerbouwers. We zijn blij met de grote respons van akkerbouwers op de vraag voor hun onderzoekswensen. Bij de vorige oproep is het ons gelukt om voor elke ingelegde euro voor vier euro aan onderzoek te laten uitvoeren. We gaan ons er weer voor inzetten om dit te bereiken door goede samenwerking in de sector en met slimme financiering. De inhoud is echter het belangrijkste. Daarom betrekken we akkerbouwers met ons Digipanel bij het beoordelen van de projectideeën. Het gaat er immers om dat de resultaten van de onderzoeken landen in de praktijk en dat akkerbouwers er echt iets aan hebben.”

Planning Oproep 2021

Januari/februari

25 maart

2 mei

Mei

Juni

Juli-september

14 september

November

Indienen van onderzoekswensen door akkerbouwers

Start van de uitvraag naar kennisinstellingen

Deadline voor het indienen van projectideeën

Consultatie van het Digipanel van akkerbouwers over projectideeën

Besluitvorming binnen de BO over projectideeën

Uitwerking van projectideeën door kennisinstellingen

Deadline voor het indienen van uitgewerkte projectvoorstellen

Besluitvorming binnen de BO over projectvoorstellen

Onderzoeksprogramma
BO Akkerbouw organiseert het onafhankelijk onderzoek voor de sector. Dit gebeurt op basis van het Programma Onderzoek en Innovatie. Akkerbouwers betalen samen het onderzoek via een verplichte onderzoeksbijdrage per hectare. Zij investeren daarmee in kennis en innovatie op het gebied van onder meer bodembeheer, plantgezondheid en precisielandbouw. Deze onderwerpen zijn complex en de onderzoeken zijn kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Daarom organiseert de sector dit als collectief. De resultaten van de onderzoeken komen openbaar beschikbaar voor alle akkerbouwers.