15-04-2021

Nieuwsbrief april 2021

BO Akkerbouw roept kennisinstellingen uiterlijk 2 mei hun projectideeën in te dienen. Ook zijn er nieuwe VVAK-documenten beschikbaar. Verder zette het CLM in opdracht van de stuurgroep van het Actieplan Plantgezondheid een Top-10 van maatregelen tegen erfemissie overzichtelijk bijeen. Lees het in de nieuwsbrief van april 2021.

Tarweveld_met_lucht_1043 BO Akkerbouw

In deze nieuwsbrief

 • Uiterlijk 2 mei projectideeën indienen
 • Enquête over wensen praktijknetwerk
 • Nieuwe VVAK-documenten beschikbaar
 • Erfemissie onderbelicht in emissieaanpak akkerbouwers
 • Maatregelen om bodeminsecten te beheersen
 • Onderzoek grondgebruik akkerbouw en melkvee
 • Zoeken naar alternatieve virusbeheersing aardappelen
 • Kunnen natuurlijke vijanden trips in ui aanpakken?
 • Een akkerbouwsysteem met eigen stikstof
 • In gesprek over gezonde bodems
 • Pak duist op tijd aan
 • Folder over onderzoek gewasbescherming op zand
 • Veel werk verzet afgelopen jaar bij fusariumonderzoek
 • Vijf praktijkproeven met gatenboor tegen verdichting
 • Column: Elke boer zijn eigen niche