12-04-2021

VVAK documenten voor seizoen 2021/2022 beschikbaar

Het Akkerbouw Certificeringsoverleg heeft de VVAK-documenten voor teelt- en bewaarseizoen 2021/2022 vastgesteld. Jaarlijks wordt beoordeeld of het schema moet worden aangepast op basis van signalen vanuit akkerbouwers en ketenpartijen en vanuit de certificerende instellingen. Dat heeft geleid tot het schema voor het nieuwe teelt- en bewaarseizoen. De nieuwe eisen worden met een overgangstermijn van twee maanden na de publicatiedatum van de documenten van kracht.

Beperkte wijzigingen
De wijzigingen in VVAK 2021/2022 zijn beperkt. De eisen die in 2020/2021 zijn opgenomen voor het reinigen van bewaarplaatsen en apparatuur voor consumptieaardappelen in verband met het vervallen van chloorprofam, gelden nu uitsluitend voor bewaarplaatsen en apparatuur die niet in seizoen 2020/2021 volgens de geldende regels zijn gereinigd. Daarnaast is een aantal eisen opnieuw geformuleerd, zodat duidelijker is waaraan de teler moet voldoen en een eenduidigere controle mogelijk is.

De eisen voor compost zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. Aangezien Keurcompost de normen voor verontreinigingen in de nieuwe beoordelingsrichtlijn weer in lijn heeft gebracht met de eisen van VVAK, blijft Keurcompost Klasse A toegestaan. In 2021 zal het Akkerbouw Certificeringsoverleg zich inspannen voor het verder verbeteren en borgen van de veiligheid en kwaliteit van compost.

In de Telerhandleiding 2021/2022 zijn alle wijzigingen gemarkeerd en daardoor eenvoudig te herkennen. Akkerbouwers dienen jaarlijks de zelfbeoordeling uit te voeren door hoofdstuk 2 van de telerhandleiding in te vullen. Met de zelfbeoordeling kunnen akkerbouwers kennisnemen van de wijzigingen en tijdig maatregelen nemen om (weer) aan VVAK te voldoen. Alle documenten zijn te vinden op de VVAK-pagina van de website van BO Akkerbouw.

Beheer en financiering
Het VVAK (Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw) is een certificatieschema waaraan meer dan 7.000 akkerbouwers deelnemen. Het beheer van VVAK en de afstemming met de beheerders van de gewascertificaten vindt plaats binnen het Akkerbouw Certificeringsoverleg, waarin teelt, handel, verwerking en loonwerkers zijn vertegenwoordigd. Het beheer van VVAK en de werkzaamheden van het Akkerbouw Certificeringsoverleg worden gefinancierd met een bijdrage van € 2,50 per VVAK-module / gewascertificaat. Het Akkerbouw Certificeringsoverleg wordt gefaciliteerd door BO Akkerbouw.