10-05-2021

‘Brug slaan tussen onderzoek en praktijk’

Met frisse energie is op 1 april Lotte van Dueren den Hollander gestart bij BO Akkerbouw. De 24-jarige beleidsmedewerker rondde eerder dit jaar haar opleiding Plantenwetenschappen aan Wageningen University af. Nu is het tijd voor de volgende stap. Lotte is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in de Hoeksche Waard, waar ze nog regelmatig op de trekker te vinden is. Ze kent de uitdagingen van de sector en ziet volop kansen.

Stroomt er akkerbouwbloed door jouw aderen?

“Dat zou je wel kunnen zeggen. Akkerbouw is er met de paplepel in gegoten thuis. Mijn vader, oom, broer en neef runnen een gangbaar akkerbouwbedrijf met voornamelijk aardappels (pootgoed, consumptie en frites). Daarnaast telen we rode en gele uien, erwten, suikerbieten en tarwe. Ongeveer vanaf mijn vijftiende ben ik echt geïnteresseerd geraakt in het bedrijf. Ik ging meewerken en wilde meer weten over waarom we bepaalde dingen doen.”

Maar toch een baan buiten de deur?

“Toen bedrijfsovername speelde, zat ik nog maar in mijn eerste studiejaar. Bovendien was er niet voldoende ruimte voor mij én mijn twee broers. We waren het er allemaal over eens dat mijn jongste broer er het meest geschikt voor was. Hij is echt een man van de praktijk. Ik rij graag op de trekker, maar niet vijf dagen per week. Wellicht dat er in de toekomst een rol voor mij ligt op het bedrijf op het gebied van projecten.

Zo hebben wij in het verleden veel gedaan met Stichting Veldleeuwerik en werken we regelmatig samen met de gemeente en provincie. Wij zijn niet de akkerbouwers die het wiel uitvinden, maar proberen snel achter de ontwikkelingen aan te sluiten. We willen toekomstgericht duurzame landbouw bedrijven.”

"Ik rij graag op de trekker, maar niet vijf dagen per week"

Wat ga je bij BO Akkerbouw doen?

“Ik ben als beleidsmedewerker actief betrokken bij verschillende projecten die onder de vlag van BO Akkerbouw worden uitgevoerd. Zo zit ik onder meer aan tafel bij Beter Bodembeheer, Klimaatadaptatie en Akkerbouw op zand. Daarbij wil ik vooral de schakel zijn tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk.”

Wat vind je het mooiste aan deze sector?

“Het feit dat je kennis nodig hebt op allerlei verschillende vlakken. Die dynamiek spreekt me aan. En natuurlijk is het elk jaar weer een uitdaging om van een zaadje of knol een goede oogst te krijgen. Ik vind het heerlijk om op het land bezig te zijn en mijn handen vuil te maken. Geen zeven dagen per week, maar wanneer ik op de boerderij ben steek ik graag mijn handen uit de mouwen.”

Wat is de grootste uitdaging voor de akkerbouw?

“Hoe we als sector mee gaan veranderen met de uitdagingen die er liggen. We hebben een vruchtbare delta in Nederland, maar dat wordt soms wel eens vergeten. De maatschappelijke druk is groot, waardoor de licence to produce van de akkerbouw onder druk staat. Ik vind het een uitdaging om daar mee aan de slag te gaan. Oók op onze boerderij thuis. Zo gebruiken we sinds kort Instagram om de kloof tussen boer en burger te verkleinen.”

Hoe wil jij daaraan bijdragen?

“De akkerbouw kan verdere stappen maken in duurzaam telen en moet het maatschappelijk draagvlak zien te behouden en vergroten. Kennis speelt daarin een sleutelrol. Belangrijk is dat onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk op het boerenerf belanden. Dat zie ik als mijn voornaamste taak met mijn betrokkenheid bij projecten.”

Wanneer is jouw werkdag geslaagd?

“Als ik het net iets drukker heb dan de tijd toelaat. Ik hou ervan om lekker bezig te zijn, daar krijg ik energie van. Eigenlijk net als met aardappels rooien. Met elkaar de schouders eronder zetten, soms tot ’s avonds laat. Dat is zó mooi!”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen eruit?

“Met meer precisielandbouw. In de toekomst ook met de toepassing van veldrobots. Daarnaast zullen akkerbouwers nog meer met de natuur boeren dan zij nu al doen. Ik zie al best veel akkerbouwers uit zichzelf omschakelingen maken. Zij proberen bijvoorbeeld te werken met minder gewasbescherming, akkerranden, ‘bankerfields’ en vaste mest of compost. Ik ben er van overtuigd dat je niet alles van bovenaf moet opleggen. De omschakeling komt, als je boeren maar de ruimte geeft en een stip op de horizon zet.”

Tot slot, hoe eet jij jouw aardappelen het liefst?

“In partjes uit de oven, lekker met kruiden erop. Daar ben ik echt gek op. Ik woon nu nog in een studentenhuis en daar zet ik aardappels steevast op het menu.”