08-06-2021

Akkerbouw wil één gesloten vulsysteem

De akkerbouw wil met één gesloten vulsysteem voor gewasbeschermingsmiddelen kunnen werken. Een situatie waarin meerdere concurrerende systemen op de markt zijn wordt gezien als onwenselijk. Dat meldden BO Akkerbouw en Agrodis bij de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitrol van de Closed Transfer Systems (CTS). Een gesloten vulsysteem is een belangrijk instrument om de toepasser te beschermen tegen blootstelling en om emissie van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Het gebruik van een gesloten vulsysteem door akkerbouwers kan op termijn verplicht worden gesteld door de overheid.

Gewasbescherming_1040 BO Akkerbouw

Beide organisaties hebben geen voorkeur voor een systeem. “Wel hechten we eraan dat akkerbouwers met één systeem kunnen werken en aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. We zien dat er adapters in ontwikkeling zijn tussen de verschillende systemen. Op zich positief, al doet het afbreuk aan de functie van het CTS. Ook moet helder zijn dat de akkerbouwer met gebruik van zo’n adapter aan de wettelijke verplichting kan voldoen”, stellen ze in de brief.

CTS verbetert veiligheid
BO Akkerbouw, Agrodis en hun leden volgen met grote belangstelling de ontwikkelingen rond het Closed Transfer System. Naar hun mening is het heel goed dat hiermee de veiligheid van het werken met gewasbeschermingsmiddelen verbetert en dat de risico’s op emissies reduceren. “We vertrouwen erop dat de industrie er tevens voor zorgt dat de systemen voor de telers niet beperkend zullen zijn voor de beschikbaarheid en keuzevrijheid van het middelenpakket.”

Dringend beroep
In de brief geven BO Akkerbouw en Agrodis aan te begrijpen dat bij de ontwikkeling en introductie van gesloten vulsystemen ‘de markt zijn werk doet’ en dat mededingingsregels in acht zijn te nemen. “Als vertegenwoordigers van akkerbouwers en hun toeleveranciers doen we een dringend beroep op de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitrol om als deelnemende bedrijven van Nefyto samen één systeem te ondersteunen. Zodat akkerbouwers met één systeem het vullen en spoelen veilig kunnen doen en eenvoudiger aan de wet kunnen voldoen en de adviseurs hen hierbij goed kunnen begeleiden.”