16-06-2021

Consortium start project Crkls, kennismarktplaats voor boeren

Misset Uitgeverij ontwikkelt samen met WUR, Aeres, Groen Kennisnet en BO Akkerbouw een nieuw digitaal kennisplatform voor boeren, genaamd Crkls.

Crkls ondertekenaars

Vrijdag 11 juni hebben Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool de contracten in Wageningen ondertekend voor het opzetten van Crkls. Op dit landelijk platform kunnen boeren de resultaten uit landbouwkundige onderzoeken op urgente thema’s vinden op een overzichtelijke wijze en toegesneden op de boerenpraktijk. Op dit moment is kennis sterk versplinterd en verspreid over vele instellingen via een waaier van verschillende financiële regelingen en subsidies.

Binnen dit project wordt Crkls neergezet als proof of concept voor kennisverspreiding, te beginnen in de akkerbouw. De circa 10.000 akkerbouwers en hun medewerkers vormen de eerste doelgroep. Zij dragen via BO Akkerbouw bij aan het onderzoeksprogramma van de sector. Voor het project worden meer dan 100 lopende en afgeronde onderzoeken van BO Akkerbouw gescreend en bewerkt voor Crkls.

Daarnaast wordt Crkls gecombineerd met toegepaste onderzoeksresultaten van alle kennisinstellingen in Nederland, als universiteiten, proefbedrijven en de zogenoemde POP3-subsidieprojecten, zoals deze voor een deel zijn opgeslagen in Groen Kennisnet.

Crkls is een initiatief van Misset Uitgeverij in Doetinchem. De reden van BO Akkerbouw om hieraan mee te werken, is onder andere omdat zij vindt dat haar achterban (de akkerbouwers) alle relevante onderzoeken op één plek moet kunnen vinden. Ook wil de brancheorganisatie dat resultaten compact, begrijpelijk en gemakkelijk vindbaar worden gepubliceerd voor boeren.

WUR werkt aan dit project mee om onder andere landbouwkundig onderzoek in Nederland beter op elkaar af te kunnen stemmen en voor een betere interactie tussen praktijk en onderzoek. Crkls zal ook met het landelijk kennisplatform Groen Kennisnet verbonden worden en samenwerken voor het openbaar vindbaar maken van kennisresultaten en voor verbinding met andere doelgroepen als onderwijs en natuurbeheer. Aeres Hogeschool in Dronten werkt mee aan dit project om de koppeling met groen onderwijs up-to-date te houden.

Ook het Ministerie van LNV is nauw betrokken bij het Crkls-project. Het ministerie ziet Crkls als een kans om kennis uit onderzoek sneller naar de boerenpraktijk te laten stromen om de gewenste transitie van de Nederlandse landbouw te ondersteunen. Mede hierom heeft het project Crkls subsidie toegewezen gekregen van de Topsector Agri & Food via het programma ‘Kennis op maat’.