23-06-2021

Mijlpaal voor Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw - BO Akkerbouw en ministerie van LNV ondertekenen intentieverklaring

André Hoogendijk (BO Akkerbouw) en Esther Veldhuis (ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit) hebben woensdag 23 juni 2021 een intentieverklaring ondertekend voor de start van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Dit netwerk verbindt akkerbouwers in hun zoektocht naar steeds duurzamere teeltmethoden. Het netwerk speelt een belangrijke rol in de uitwisseling van kennis en informatie tussen theorie en praktijk. Het ondertekenen van de intentieverklaring is het sluitstuk van het traject waarbij Matthé Elema als kwartiermaker heeft opgetreden voor de vorming van het nieuwe netwerk.

HEIJBLOM FOTOGRAFIE IMG 2471 20210623

Voor BO Akkerbouw is het nieuwe praktijknetwerk van groot belang. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: “Wij zien het praktijknetwerk als de schakel tussen nieuwe oplossingen uit het onderzoek en de doorwerking ervan in de praktijk. Omgekeerd verwachten we dat wanneer akkerbouwers tegen zaken aanlopen we die vervolgens kunnen oppakken in ons onderzoeksprogramma. Kennis is cruciaal bij de verdere verduurzaming van de sector. De kennis zit juist ook bij akkerbouwers, waar we als sector nog veel beter gebruik van kunnen maken. In dit netwerk staan ondernemers centraal.”

Esther Veldhuis, directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij het ministerie van LNV: “Het ministerie is verheugd met de start van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw, een netwerk van en voor akkerbouwers waarin van elkaar geleerd wordt en met elkaar gewerkt wordt aan duurzaamheidsopgaven. Akkerbouwers zien een hoop op zich afkomen; klimaatverandering, herstel van biodiversiteit, bodemgezondheid en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijke onderwerpen. Wij zien uit naar de waardevolle rol van het praktijknetwerk in het aangaan van deze uitdagingen.”

Stimuland vervult de rol van centraal loket voor het opzetten en ondersteunen van het netwerk. Daarmee is Stimuland het eerste aanspreekpunt voor akkerbouwers en voor partijen die iets willen met het netwerk. “Voor Stimuland is deze stap een belangrijke mijlpaal. Voor het slagen van het praktijknetwerk is samenwerking cruciaal”, aldus Ingrid Jansen, directeur Stimuland. “Recent heeft Stimuland een enquête gehouden onder akkerbouwers. Daaruit kwam naar voren dat de meerwaarde van het praktijknetwerk kennisontwikkeling en -uitwisseling moet zijn.”

Op woensdag 23 juni 2021 organiseerde het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw een bijeenkomst op Akkerbouwbedrijf Geduho in Oud-Beijerland. Tijdens deze bijeenkomst is de intentieverklaring ondertekend en waren ook de partijen aanwezig die hebben aangegeven het praktijknetwerk te ondersteunen. Het gaat daarbij om Wageningen University & Research, Delphy, Vertify, TKI Agri & Food, LTO Nederland, Provincie Groningen, IRS, NAJK, Proefboerderij Rusthoeve, Louis Bolk Instituut, CZAV, VAVI, Het Comité van Graanhandelaren en Cosun.

Foto DPA 1 André Esther