09-09-2021

Akkerbouwers laten goede landbouwpraktijk emissiereductie zien

Gewasbeschermingsmiddelen moeten op het gewas komen en niet in de omgeving. Dit is zowel voor een effectieve toepassing als voor het behoud van een effectief en breed middelenpakket van belang. Hiervoor kunnen akkerbouwers maatregelen nemen. Dat gebeurt al volop. De campagne Emissiereductiesprint gaat goede voorbeelden van effectieve maatregelen van akkerbouwers en adviseurs in de schijnwerpers zetten. De campagne is een initiatief van LTO Nederland vakgroep akkerbouw en vollegrondsgroenten, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw.

Teun de Jong (NAV), Leendert Jan Onnes (NAJK) en Jaap van Wenum (LTO) verrichten de aftrap voor de campagne. In vlogs geven zij aan welke maatregelen zij toepassen op hun eigen bedrijf om emissies te voorkomen. BO-voorzitter Dirk de Lugt kondigde de campagne vandaag aan in Dronten, bij de opening van de Landelijke themadag 2021 Drift reducerende en innovatieve spuittechnieken.

Films, vlogs, tools en factsheets
De campagnepagina www.emissiereductiesprint.nu gaat filmpjes en vlogs van ondernemers, adviseurs en loonwerkers tonen. De vlogs laten zien hoe ondernemers emissie beperken van erf, perceel en via drift. De initiatiefnemers roepen alle ondernemers en adviseurs op om eigen voorbeelden in te sturen voor plaatsing op de campagnepagina. Voorbeelden aanleveren kan via email naar emissiereductiesprint@lto.nl.

Naast de drie initiatiefnemers hebben bij de akkerbouw betrokken brancheorganisaties en verenigingen hun support toegezegd. Naast de 12 BO-leden, zijn dat Nefyto, Agrodis, Cumela, KAVB en Fedecom.

Alles op alles
Aanleiding voor de campagne Emissiereductiesprint is de noodzaak om alles op alles te zetten om waterkwaliteitsdoelen te halen, overlast voor omwonenden te beperken, het milieu te ontlasten en om bij te dragen aan het behoud van een breed middelenpakket. Er is al veel bereikt de afgelopen jaren. Met een sprint willen de sectororganisaties akkerbouwers ondersteunen om hun uiterste best te doen. De Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, en de Versterkte Kennisverspreiding DAW. De initiatiefnemers roepen alle partners in de open teelten op om zich bij de campagne aan te sluiten, goede praktijken een podium te geven, en bredere toepassing van die goede praktijken te stimuleren.