03-09-2021

CZAV ondertekent Gedragscode Datagebruik Akkerbouw

CZAV heeft de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw ondertekend. Daarmee is CZAV de dertiende organisatie die deze gedragscode onderschrijft. De gedragscode legt de rechten vast van akkerbouwers en schrijft voor hoe afnemers omgaan met data van akkerbouwers. De gedragscode bestaat sinds 2017 en wordt beheerd door BO Akkerbouw.

Datagebruik

Het doel van de gedragscode is om het vertrouwen in het delen van data te vergroten en daarmee data-intensieve akkerbouw te stimuleren. De gedragscode bevat spelregels over rechten en plichten met betrekking tot data, geheimhouding en beveiliging van data. Een overzicht van bedrijven die de gedragscode onderschrijven staat op de website van BO Akkerbouw. Bedrijven die de gedragscode onderschrijven gebruiken een logo dat duidelijk maakt dat ze gedragscode toepassen.

André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw, is blij dat CZAV de gedragscode ondertekend heeft. “Het gebruik van data in de akkerbouw blijft groeien. Akkerbouwers moeten erop kunnen vertrouwen dat er juist gehandeld wordt bij het delen van data. CZAV laat dat op deze manier zien”, zegt hij.

Ook Ko Francke, adjunct-directeur van CZAV die verantwoordelijk is voor de relatie met de telers, benadrukt het belang van deze gedragscode “Het is goed dat we aan onze leden en klanten kunnen aangeven dat CZAV zorgvuldig met bedrijfsdata omgaat, zeker nu er meer informatie gedeeld wordt met CZAV.”

Beide partijen hopen dat er nog meer organisaties de gedragscode ondertekenen. Elke organisatie in de agrarische sector die data van en met telers uitwisselt kan de gedragscode toepassen. Meer informatie over de gedragscode vindt u hier.