28-09-2021

Nieuwsbrief 28 september 2021

Geen mestbeleid maar bodembeleid: in deze nieuwsbrief leest u over de actie van BO Akkerbouw. Voorzitter Dirk de Lugt licht toe waarom bodemkwaliteit leidend moet zijn. We blikken verder terug op een succesvolle Plant- en Bodemgezondheidsdag.

In de nieuwsbrief van 28 september: