03-09-2021

Oproep voor één vulsysteem vindt gehoor

De oproep van BO Akkerbouw en Agrodis voor één gesloten vulsysteem voor de akkerbouw vond gehoor. Bayer besloot aan te sluiten bij het consortium dat werkt aan het zogeheten easyconnect.

Gewasbescherming 1093lr BO Akkerbouw

In een persbericht maakte het consortium dit begin deze maand bekend. Er werd lange tijd gewerkt aan verschillende types van gesloten vulsystemen. Een situatie waarin meerdere concurrerende systemen op de markt zijn werd gezien als onwenselijk, meldden BO Akkerbouw en Agrodis begin juni bij de betrokken partijen. Een gesloten vulsysteem is een belangrijk instrument om de toepasser te beschermen tegen blootstelling en om emissie van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Het gebruik van een gesloten vulsysteem door akkerbouwers kan op termijn verplicht worden gesteld door de overheid.