22-09-2021

Raad van State bevestigt verplichte bijdrage aan onderzoeksprogramma

BO Akkerbouw heeft kennisgenomen van een uitspraak van de Raad van State over de gegevensverstrekking en verplichte financiële bijdrage door akkerbouwers aan haar onderzoeksprogramma. In een zaak tussen een teler en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Raad van State gesteld dat de teler terecht bezwaar heeft gemaakt tegen het verstrekken van zijn naam en adres door het ministerie aan BO Akkerbouw. De Raad stelt daarnaast dat deze teler zich, net als alle akkerbouwers in Nederland, moet registeren bij BO Akkerbouw en mee moet betalen aan het collectieve onderzoeksprogramma.

Tarweveld 1051 BO Akkerbouw

BO Akkerbouw voert een breed onderzoeksprogramma uit voor alle akkerbouwers in Nederland. Door de krachten van meer dan 10.000 ondernemers te bundelen kan de sector onderzoek laten verrichten dat van belang is voor alle akkerbouwers. Telers van aardappelen, granen en suikerbieten betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage. Telers registreren daartoe elk jaar hun arealen voor deze gewassen. Meer dan 13.000 ondernemers hebben een machtiging gegeven aan BO Akkerbouw om hun areaalgegevens te gebruiken uit de Gecombineerde opgave. Telers die geen machtiging hebben verstrekt, doen jaarlijks handmatig opgave.

In 2018 en 2019 heeft het ministerie van LNV de namen, adressen en KvK-nummers verstrekt van akkerbouwers, indien zij daarmee akkoord gingen. In 2020 verstrekte het ministerie alleen de KvK-nummers. In 2018 is een teler in beroep gegaan tegen het doorgeven van zijn naam, adres en KvK-nummer. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat het bezwaar van de teler gegrond is en dat LNV deze gegevens niet mag doorgeven. De Raad stelt daarnaast dat de teler verplicht is zich te registeren bij BO Akkerbouw en verplicht is om de financiële bijdrage te voldoen.

Directeur André Hoogendijk: “Het is spijtig om te lezen dat hier drie jaar over is geprocedeerd. Wij voeren een onderzoeksprogramma uit voor alle akkerbouwers. Er is breed draagvlak in de sector voor het onderzoeksprogramma en het is logisch dat van alle akkerbouwers een bijdrage wordt verwacht. Het gaat immers om onderzoek in het algemeen belang dat akkerbouwers individueel niet tot stand kunnen brengen. Het onderzoeksprogramma en de verplichting voor alle akkerbouwers om daaraan mee te betalen staan niet ter discussie. De Raad van State heeft dat bij deze bevestigd.”

Eerder dit jaar heeft de minister van LNV een nieuwe verbindendverklaring afgegeven voor het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw. Het onderzoeksprogramma is daarmee verlengd tot en met 2027.