26-01-2022

BO Akkerbouw verstuurt facturen voor bijdrage akkerbouwers aan onderzoek

Deze week ontvangen veel akkerbouwers de factuur voor hun bijdrage over 2021 aan het collectieve akkerbouwonderzoek. Ten opzichte van de voorgaande periode zijn de tarieven verhoogd met de inflatiecorrectie en geldt er voortaan een apart tarief voor pootaardappelen. Meer dan 16.000 ondernemers hebben BO Akkerbouw inmiddels gemachtigd voor hun teeltgegevens bij RVO.nl, waardoor BO Akkerbouw de facturen eenvoudig kan opstellen. Met de verplichte financiële bijdrage betalen akkerbouwers samen het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw.

Aardappelen selecteren 1055 BO Akkerbouw LIEVER NIET GEBRUIKEN

Meer dan 16.000 machtigingen
Akkerbouwers kunnen BO Akkerbouw machtigen om gebruik te maken van de arealen die zij hebben opgegeven in de Gecombineerde opgave bij RVO.nl. Telers die gebruikmaken van een machtiging ontvangen een korting van maximaal € 50,- op hun onderzoeksbijdrage. Meer dan 16.000 ondernemers hebben inmiddels een machtiging afgegeven aan BO Akkerbouw. Directeur André Hoogendijk: “Met dank aan het vertrouwen van zoveel akkerbouwers kunnen we eenvoudig de facturen opstellen. Dat bespaart ons en de ondernemers tijd en geld.” De telers die een machtiging hebben verstrekt ontvangen eind deze week hun factuur.

Programma Onderzoek en Innovatie
Het programma Onderzoek en Innovatie richt zich op thema’s als bodem, plantgezondheid, technologie en verdienvermogen. Het doel van alle onderzoeken is om bij te dragen aan een goed rendement voor alle akkerbouwers met kennis die zij in de praktijk kunnen toepassen. In 2021 zijn op basis van vragen van akkerbouwers vijftien nieuwe projecten goedgekeurd. Alle lopende onderzoeken staan op de website van BO Akkerbouw. Op verzoek van BO Akkerbouw heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afgelopen jaar de verbindendverklaring voor het onderzoeksprogramma verlengd tot en met 2027. Dat betekent dat alle akkerbouwers in Nederland verplicht zijn om mee te betalen.

Financiële bijdrage
De financiële bijdrage is voor akkerbouwers gekoppeld aan hun areaal aardappelen, suikerbieten en granen. Ten opzichte van de voorgaande periode (2018-2020) zijn de tarieven aangepast met de inflatiecorrectie en geldt er voortaan een apart tarief voor pootaardappelen. De tarieven zijn vanaf 2021 als volgt:

  • € 16,00 per hectare voor pootaardappelen;
  • € 13,50 per hectare voor consumptieaardappelen;
  • € 9,00 per hectare voor zetmeelaardappelen en suikerbieten;
  • € 4,50 per hectare voor tarwe, gerst, haver en rogge.

Andere gewassen worden niet belast. Na aftrek van de kosten van inning en uitvoering ontstaat een jaarlijks budget voor onderzoek en innovatie van circa € 2,5 miljoen.