27-01-2022

Factsheets brengen kennis over functionele agrobiodiversiteit, biostimulanten en onkruidbeheersing

Akkerbouwers die zich snel en eenvoudig de laatste stand van de wetenschap over functionele agrobiodiversiteit (FAB), biostimulanten of onkruidbeheersing willen weten, krijgen het op een presenteerblaadje aangereikt. BO Akkerbouw en LTO Nederland verspreiden factsheets over deze onderwerpen breed in de sector.

De Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research stelde de factsheets op voor het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan de ontsluiting van kennis voor telers. De kennis komt voor een aanzienlijk deel uit (PPS-)onderzoeksprojecten die akkerbouwers via BO Akkerbouw financierden.

Functionele agrobiodiversiteit

De factsheet over functionele agrobiodiversiteit geeft tekst en uitleg over hoe akkerranden kunnen bijdragen aan plaagbeheersing. Hoe kan een akkerrand bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding? Waar op te letten bij de aanleg van een akkerrand? Welke plantensoorten passen in een akkerrand? Deze en andere vragen komen aan bod in de factsheet ‘Functionele akkerranden voor plaagbeheersing’.

Biostimulanten

Over biostimulanten leven ook veel vragen bij akkerbouwers. Terwijl dit type meststoffen een steeds grotere rol kan gaan spelen bij de opbouw en het behoud van een weerbare teelt. De factsheet ‘Biostimulanten in de akkerbouw' en een bijbehorend overzicht met vragen en antwoorden bieden informatie over wat biostimulanten zijn, wat de akkerbouwer van de stoffen kan verwachten voor zijn/haar teelt en hoe ze zijn te testen in de praktijk.

Onkruidbeheersing

Bij de onkruidbeheersing spelen zorgen over het krimpende middelenpakket. De factsheet ‘Onkruidbeheersing: van één grote klap naar meerdere kleine tikjes’ geeft tekst en uitleg hoe de akkerbouwer aan de slag kan met een gecombineerde inzet van meerdere tactieken en technieken tijdens het groeiseizoen: voorkomen dat onkruiden kiemen, groei van volwassen onkruidplanten beperken en productie van nieuwe zaden en wortelstokken voorkomen.

Actieplan Plantgezondheid

De factsheets en Q&A dragen bij aan de doelen van het Actieplan Plantgezondheid. Daarmee werken BO Akkerbouw en haar leden (Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI) aan duurzame teeltmethoden. De factsheets dragen ook bij aan het realiseren van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. LTO Nederland is tevens partner van dit uitvoeringsprogramma.