11-01-2022

‘Koester de hoge waardering van de burger’

Met verkleumde vingers stond hij als tiener op de aardappelrooier stenen en kluiten te rapen. Zijn veelzijdige werkervaring bij familie en vrienden op de boerderij bepaalde later zijn studiekeuze en zijn carrière. Geert Pinxterhuis is in deeltijd projectleider van het Actieplan Plantgezondheid, dat BO Akkerbouw en haar twaalf leden in 2018 opstelden. De inzet is gezamenlijk de weg naar duurzamer teeltmethoden te faciliteren en te stimuleren. “Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de ambitie en doelen van het Actieplan is een goed rendement voor de akkerbouwer.”

Geert Pinxterhuis BO Akkerbouw

Welke connectie heb jij met de akkerbouw?

“Ik groeide op in Zuidwest-Drenthe, waar ik op (gemengde) bedrijven van familie en vrienden graag speelde en hielp. De werkzaamheden waren heel divers, met als vaste klussen onkruid wieden in de zomer en in het najaar helpen bij de aardappeloogst. De betrokkenheid bij de sector vertaalde zich in de studiekeuze voor de HAS in Groningen. Toen liep ik onder meer stage op een akkerbouwbedrijf in Oldambt. Na mijn studie werkte ik in de agrarische belangenbehartiging in verschillende functies, waaronder woordvoerder en communicatieadviseur bij LTO Nederland en sinds medio 2005 als zelfstandige.”

Wat is jouw rol bij BO Akkerbouw?

“In het najaar van 2018 startte ik als projectleider van het Actieplan Plantgezondheid. Samen met mijn collega’s en de leden van BO Akkerbouw proberen we akkerbouwers te faciliteren de omslag te maken naar een duurzame en rendabele teelt.”

Wat vind je het mooiste aan deze sector?

“De afwisseling, zowel in teelt, ondernemers als omstandigheden. Op elk perceel staat vanwege de rotatie elk jaar een andere teelt, anders dan bijvoorbeeld in de kasteelt of melkveehouderij. Ook geen seizoen is hetzelfde. De afgelopen drie jaren waren volstrekt anders wat betreft de weersomstandigheden. Dat verveelt nooit, al geeft het ook steeds nieuwe uitdagingen.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de akkerbouw?

“De rentabiliteit van de teelt. Het is echt een uitdaging om een duurzamere teelt winstgevend te houden. Daar moeten we met elkaar voor zorgen. Consumenten stellen de hoogste eisen en willen dat voor de laagste prijs. Dat gaat niet samen, dus we moeten werken aan een betere beloning. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat burgers de akkerbouw van alle primaire sectoren het hoogst waarderen en dat feit ook koesteren. Onderzoek van Wageningen Universiteit & Research wees dat uit.”

Waardering Akkerbouwsector Hoogst

Wanneer is jouw werkdag geslaagd?

“Als ik fluitend begin aan de dag en ook weer fluitend ben gestopt. Dat is gelukkig bijna altijd zo.”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen er volgens jou uit?

“Lastig te zeggen. Veelzijdiger, denk ik. Met een bredere gewasrotatie, een nog kleurrijker landschap en ook een grotere diversiteit bij de ondernemers.”

Tot slot: hoe eet jij je aardappelen het liefst?

“Ken je de jongens van de gestampte pot? Ik ben echt een jongen van de geprakte pot. Ik prak mijn aardappels en groenten, snijd mijn vlees in stukjes en giet er lekkere jus over. Dan roer ik alles door elkaar. In elke variatie vind ik dat smullen. Thuis kijken mijn dochters me altijd aan alsof ik niet helemaal spoor, haha. Overigens lever ik mijn bijdrage aan de sector ook graag door aardappels in alle vormen te eten, tot chips, aardappeltwisters en friet aan toe.”