11-01-2022

Nieuwsbrief 11 januari

Bij het beheersen van bodempathogenen kan de Gezondgewastool helpen. Onderzoeksnieuws is er over de invloed van aangepaste bemesting op ziekten en plagen, over producten van mestverwerking en over klimaatadaptatie.

In de nieuwsbrief van 11 januari: