27-01-2022

Nieuwsbrief 27 januari

De facturen voor onderzoeksbijdrage vallen binnenkort bij akkerbouwers op de mat. "Gezamenlijk teeltonderzoek is onmisbaar", meent Teun de Jong, bestuurslid en voorzitter van de NAV. Bij het onderzoeksnieuws vindt u de nieuwe animatie van akkerbouwer Koos over beter bodembeheer.

Graan dorsen 1144 BO Akkerbouw

In de nieuwsbrief van 27 januari: