17-10-2022

Akkerbouw kan eiwittransitie versnellen

De Nederlandse akkerbouw kan een grote bijdrage leveren aan de eiwittransitie. Dat werd duidelijk tijdens het Plant the Future diner op donderdag 13 oktober 2022 in Den Haag. Op initiatief van BO Akkerbouw spraken vertegenwoordigers van de akkerbouw met beleidsmakers en partijen in de voedselketen over hoe we van plantaardig ‘het nieuwe normaal’ kunnen maken.

Plantthefuturediner Hoogendijk BO Akkerbouw Adema Min LNV

Aandeel plantaardig eiwit naar 50%

De overheid stuurt aan op een consumptiepatroon met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten. De ambitie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) richting 2030 is helder: het aandeel plantaardig moet van 40% naar 50%. Om de eiwittransitie te versnellen organiseerde de Transitiecoalitie Voedsel voor het tweede jaar op rij het Plant the Future diner. Aan tafel zat een brede vertegenwoordiging uit de wetenschap, de agrarische sector, de voedingsindustrie, overheden en ngo’s.

Gezond voedsel, goed voor de bodem

Laat producten van de Nederlandse akker de basis vormen van de eiwittransitie, is de duidelijke boodschap van BO Akkerbouw (hoofdsponsor van het diner), samen met haar twaalf leden. “Wij zien kansen en willen daar ook op inspelen”, vertelt Dirk de Lugt, voorzitter van BO Akkerbouw. De Nederlandse teelt van akkerbouwproducten is volgens hem belangrijk voor de toekomst. “Akkerbouwers zorgen voor gezond voedsel, duurzaam geteeld met een positief effect op de bodem.”

Eiwitten uit bestaande teelten

De teelt van nieuwe gewassen, zoals veldbonen, biedt kansen om in de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten van eigen bodem te voorzien. Een goed verdienmodel voor de betrokken ketenpartijen is daarbij van belang. Het is aan de overheid om daar de juiste voorwaarden voor te creëren. Naast nieuwe teelten werkt de akkerbouwketen hard om eiwitten te halen uit bestaande teelten zoals suikerbieten en aardappelen. “Wij zijn de grootste producent van plantaardig eiwit uit grondstof van Nederlandse bodem. En dat op basis van ons bestaande areaal aardappelen”, vertelt David Fousert, CEO van Royal Avebe (links op de foto). “Daar ligt een ongelofelijk grote kans.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Plantthefuturediner Fousert AVEBE Meeuwis COSUN

Samenwerking is succesfactor

Fousert is optimistisch als het om de uitdagingen rondom de eiwittransitie gaat. “We zien onszelf – en dat geldt voor de hele akkerbouwsector – als onderdeel van de oplossing.” Dat vraagt wel om support vanuit de overheid. Beperkende wetgeving moet volgens Hans Meeuwis, CEO van Royal Cosun (rechts op de foto), plaatsmaken voor kaders die innovatief ondernemerschap stimuleren. “Met onze nieuwe strategie zetten we als Cosun ook in op de plantbased eiwitten. Een belangrijke succesfactor voor de eiwittransitie in Nederland is samenwerking. Tussen bedrijven in de keten, maar ook met wetenschap en overheid. Het is belangrijk elkaar helpen te versnellen in deze transitie naar een toekomstbestendig en duurzaam verdienmodel.”

De Akkerbouw Maakt Het

Alle deelnemers aan het Plant the Future diner kregen als goodiebag een tas van 100% vezelhennep mee met daarin een recept van ‘Power to the Pieper’, aardappelen van akkerbouwbedrijf GeDuHo verpakt door Nedato, koolzaadolie van Brassica, vegan macarons met aardappeleiwit en een eiwitreep met inuline van cichorei. Minister Adema van LNV nam de eerste tas van BO Akkerbouw in ontvangst. Deelname aan het Plant the Future diner is onderdeel van de campagne ‘De Akkerbouw Maakt Het’.

Foto's: Marissa Heeneman

Plantthefuturediner Grinwis CU
Plantthefuturediner Van Esch Pvd D
Plantthefuturediner goedegesprekkenaantafel
Plantthefuturediner Goodiebag BO Akkerbouw
Plantthefuturediner BO Akkerbouw hoofdsponsor
2022 10 13 Tc V Plantthefuturediner BO Akkerbouw 2