17-10-2022

Het nieuws van 17 oktober

Het inkomen van akkerbouwers staat onder druk. In deze nieuwsbrief verder aandacht voor het Plant the Future diner op 13 oktober, waar eiwittransitie centraal stond. Jurriaan Visser van CZAV vertelt over de kidneybonen voor HAK, die daaraan ook een bijdrage leveren.

Veldbonen oogst 1135 BO Akkerbouw lr

In de nieuwsbrief van 27 oktober: