03-11-2022

‘Het klimaat de baas’ zet in op kennis verbinden

De akkerbouwsector wil meebewegen met het veranderende klimaat. Is daarvoor genoeg kennis in huis? Op dinsdagmiddag 15 november organiseren BO Akkerbouw en de PPS Klimaatadaptatie open teelten het seminar ‘Het klimaat de baas’. Doel is de landelijke en regionale kennis op het gebied van klimaatadaptatie te verbinden én kennishiaten te vinden.

Drie thema’s

Belangstellenden uit de praktijk, het beleid en de wetenschap vanuit diverse regio’s zijn van harte uitgenodigd voor dit seminar. Drie thema’s zijn centraal: De bodem doorgrond, Robuuste teelten en de Akkerbouwer als watermanager. Meld u hier direct aan!

Werksessies met akkerbouwers

Na een korte introductie van de drie thema’s gaan de deelnemers aan de slag. Zij denken in drie werksessies mee met de uitdagingen van akkerbouwers Bert Merx, Dirk-Jan Beuling en Klaas Schenk, allen lid van de LTO Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente. Dagvoorzitter is André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw.

De akkerbouwer als watermanager

Lees meer in het programma

In het programma leest u meer over de uitdagingen van de akkerbouwers én de opbouw van de middag. Wilt u met de akkerbouwers meedenken? Meld u dan aan voor deze dag. Het gratis seminar vindt plaats bij De Boerinn in Kamerik.

Het klimaat de baas

15 november 2022

Meld u hier aan