08-12-2022

BO Akkerbouw stuurt deze week facturen voor onderzoeksbijdrage

Veel akkerbouwers ontvangen deze week een factuur voor hun bijdrage over 2022 aan het collectieve onderzoek. Meer dan 16.000 ondernemers hebben BO Akkerbouw inmiddels gemachtigd voor hun teeltgegevens bij RVO.nl, wat facturering eenvoudig maakt. Nieuw is dat een deel van de akkerbouwers de factuur via e-mail ontvangt. Met de verplichte financiële bijdrage betalen de ondernemers samen het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw.

Geld

Facturering nu ook digitaal

De meeste akkerbouwers hebben BO Akkerbouw gemachtigd om gebruik te maken van de arealen die zij hebben opgegeven in de Gecombineerde opgave bij RVO.nl. Telers die gebruikmaken van die machtiging ontvangen een korting van maximaal 50 euro op hun onderzoeksbijdrage.

Steeds meer ondernemers vinden het prettig om facturen digitaal te ontvangen. Telers die dat hebben aangegeven, kunnen de factuur in hun mailbox verwachten. Akkerbouwers die daar volgend jaar de voorkeur aan geven, kunnen een mail sturen naar info@bo-akkerbouw.nl met hun gegevens.

Directeur André Hoogendijk: “Dankzij het vertrouwen van akkerbouwers kunnen wij de facturering steeds eenvoudiger maken. Zowel de machtigingen als de digitale facturen besparen ons en de ondernemers tijd en geld. Dat laten we graag ten goede komen aan het onderzoek.”

Programma Onderzoek en Innovatie

BO Akkerbouw investeert namens alle akkerbouwers in Nederland in tientallen onderzoeken voor de akkerbouw. Bij de factuur ontvangen akkerbouwers de folder Kennis voor uw bedrijf over het programma Onderzoek en Innovatie. De folder licht een aantal onderzoeken uit, bijvoorbeeld over bodemplagen, gewasbescherming en verdienmodellen. Het doel van alle onderzoeken is om bij te dragen aan een goed rendement voor akkerbouwers met kennis die zij in de praktijk kunnen toepassen. Begin december zijn op basis van vragen van akkerbouwers weer negen nieuwe projecten goedgekeurd. Alle lopende onderzoeken zijn te vinden bij Kennis en innovatie op de website.

Financiële bijdrage

Op verzoek van BO Akkerbouw heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2021 de verbindendverklaring voor het onderzoeksprogramma verlengd tot en met 2027. Dat betekent dat alle akkerbouwers in Nederland verplicht zijn om mee te betalen. De financiële bijdrage is voor akkerbouwers gekoppeld aan hun areaal aardappelen, suikerbieten en granen.

De tarieven voor 2022 zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2021:

€ 16,00 per hectare voor pootaardappelen;

€ 13,50 per hectare voor consumptieaardappelen;

€ 9,00 per hectare voor zetmeelaardappelen en suikerbieten;

€ 4,50 per hectare voor tarwe, gerst, haver en rogge.

Andere gewassen worden niet belast. Na aftrek van de kosten voor inning en uitvoering ontstaat een jaarlijks budget voor onderzoek en innovatie van circa € 2,5 miljoen. Van elke ingelegde euro kan BO Akkerbouw meer dan vier euro onderzoek laten uitvoeren. Lees hier alles over de telersbijdrage.