19-12-2022

Lancering BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw op 14 februari

De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) wordt officieel gelanceerd op een symposium op dinsdagmiddag 14 februari 2023 in Woerden. Het instrument maakt de prestaties van akkerbouwers voor biodiversiteit meetbaar en vormt zo de basis voor de beloning ervan. BO Akkerbouw, Provincie Groningen, Rabobank en Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) brachten de BMA tot stand in nauwe samenwerking met Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut.

-> Ga direct naar het aanmeldformulier

Om de bijdrage van akkerbouwers aan de natuur te kunnen waarderen en belonen, is een eenduidige manier van meten nodig. De partijen startten daarom in 2019 met de PPS BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw om gezamenlijk dit instrument te ontwikkelen. Aan de basis van de BMA staat een samenhangende set van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s), die stapeling van beloning mogelijk maakt. Hierdoor ontstaat een verdienmodel voor natuurvriendelijke akkerbouw. Beloning maakt het aantrekkelijk voor akkerbouwers om stappen te zetten. De BMA is onderdeel van het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw en haar leden en verbonden met Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Neem deel aan het symposium

Hoe de BMA in de praktijk toepasbaar is, staat centraal op het symposium op 14 februari. Met interessante sprekers, bekijk het volledige programma van het symposium. Akkerbouwers, ketenpartners, banken, NGO’s, landelijke en regionale overheden en alle andere partijen die aan de slag willen met biodiversiteit zijn van harte welkom.

Inspirerende sprekers vanuit maatschappelijke organisaties, beleid en praktijk belichten de waarde van biodiversiteit, de bijdrage van akkerbouwers eraan, de beloning vanuit de markt en maatschappij en de rol die de BMA daarbij gaat spelen. Ook staan we stil bij hoe de BMA in de praktijk wordt uitgerold. Uiteraard is er veel ruimte voor vragen en discussie. André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw, is dagvoorzitter.

Locatie, programma en aanmelden

De locatie voor het symposium is KAS Meeting-Eventlocatie, De Bleek 13, 3447 GV Woerden. Bekijk het programma. Interesse om erbij te zijn? Meld u dan direct aan via het aanmeldformulier.

Logosinitiatiefnemers BMA