07-12-2022

Negen nieuwe onderzoeken van start voor de akkerbouw

Groenbemesters, Fusarium, wratziekte en bemestingsadviezen: de akkerbouwsector investeert in nieuw onderzoek naar deze én andere onderwerpen in 2023. Het bestuur van BO Akkerbouw keurde op donderdag 1 december negen onderzoeksprojecten goed. Die sluiten aan op de wensen van akkerbouwers en dragen bij aan een toekomstbestendige akkerbouw.

BO Akkerbouw investeert namens alle akkerbouwers in Nederland in tientallen onderzoeken voor de akkerbouw. De negen nieuwe projecten zijn vierjarige Publiek-Private Samenwerkingen (PPS’en) die onder de vlag van de Topsector Agri & Food worden uitgevoerd. De totale investering door BO Akkerbouw in de negen projecten bedraagt 1,5 miljoen euro.

Directeur André Hoogendijk: “De projecten vertegenwoordigen in totaal een waarde van maar liefst 12,7 miljoen euro. De bijdragen vanuit het bedrijfsleven en de overheid maken deze verveelvoudiging mogelijk. Zo zorgen we ervoor dat akkerbouwers waar voor hun geld krijgen. De projecten passen bij de doelen van het Actieplan Plantgezondheid en sluiten aan bij vragen van akkerbouwers uit de praktijk.”

Enkele onderzoeken uitgelicht

Vier belangrijke onderzoeken voor akkerbouwers zijn:

  • Groenbemesters: dit project zet extra in op het optimaal onderwerken van groenbemesters, koolstofvastlegging, waardplantonderzoek en oplossingen voor bodemverdichting. Uitvoerder is Wageningen University & Research (WUR);
  • Fusarium: deze bodemgebonden schimmelziekte veroorzaakt vooral veel schade in de aardappelteelt. Dit project brengt in kaart welke Fusariumsoorten relevant zijn, waar ze voorkomen én hoe ziekteverwekkend deze zijn. Uitvoerder is WUR;
  • Grip op Wratziekte: wratziekte kan aardappeltelers een grote strop bezorgen. Vooral in de Veenkoloniën kan dat tot problemen leiden. Volledig resistente rassen zijn zeer beperkt aanwezig. Dit onderzoek verdiept zich in de ontwikkeling van fysio 38, maar kijkt ook naar preventieve maatregelen en versneld uitzieken van de grond. Uitvoerders zijn WUR en HLB;
  • BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht (BAAT): dit project richt zich op de continuering en vernieuwing van de adviezen van de Commissie Bemesting Akkerbouw- Vollegrondsgroententeelt en het Handboek Bodem en Bemesting. Uitvoerders zijn WUR en het Louis Bolk Instituut.

De andere vijf projecten zijn onderzoeken naar bladschimmels, baktarwe, data, Ralstonia en Erwinia. Alle projecten sluiten aan op de onderzoekswensen van akkerbouwers. Die kwamen voort uit een brede oproep van BO Akkerbouw in 2021. Een volgende oproep is begin 2024 gepland, als een aantal grote lopende onderzoeken is afgerond. Dan kunnen akkerbouwers opnieuw hun wensen kenbaar maken en zo sturing geven aan onderzoek en innovatie in het belang van de hele sector.