21-02-2022

‘Geef telers de vrijheid om te ondernemen’

Als coördinator van tientallen onderzoeken houdt Edwin de Jongh bij BO Akkerbouw vele bordjes in de lucht. Hij is ervan overtuigd dat de resultaten uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan een groenere en mooiere akkerbouw van morgen.

Edwin de Jongh BO Akkerbouw

Welke connectie heb jij met de akkerbouw?

“Eigenlijk geen, behalve dat ik zelf aardappelen teel in mijn volkstuin. Na mijn studie Plantenziektenkunde in Wageningen heb ik bij het Productschap Tuinbouw gewerkt, de laatste periode als manager onderzoek en energie. Bij BO Akkerbouw vervul ik sinds vijf jaar de rol van onderzoekscoördinator. Onder meer de ziekten en plagen zijn anders, maar dat leer je snel.”

Wat houdt jouw functie in bij BO Akkerbouw?

“Zorgen dat het proces rondom onderzoeken goed verloopt. Mijn eerste taak is om de vragen van akkerbouwers te kennen. Welke kennis hebben zij nodig? Daartoe doen we elke twee jaar een oproep. Vervolgens koppel ik die vragen aan het aanbod van kennisinstellingen, uiteraard samen met de Commissie Onderzoek en Innovatie, de Sectie Teelt en het bestuur. Tijdens de uitvoering volg ik de onderzoeken financieel en inhoudelijk. Ik controleer of kennisinstellingen hun afspraken nakomen.”

Wat vind je het mooiste aan deze sector?

“Akkerbouw is de basis van onze beschaving. Na de jagers kwamen de boeren en die zijn nooit meer weggegaan. Onze sector levert gezonde, prachtige producten, zoals aardappelen, brood en bier. Ik vind het mooi dat akkerbouwers dichtbij de natuur staan, meer dan andere takken van de agrarische sector. Elke vergadering start wel met een praatje over het weer en de stand van de gewassen. Wat ik zeer waardeer, is de coöperatieve instelling van de akkerbouwers, die allemaal lid zijn van coöperaties als Cosun, Agrico of Agrifirm. Die collectiviteit geeft een bindende sfeer.”

"Wat ik zeer waardeer, is de coöperatieve instelling van de akkerbouwers"

Wanneer is jouw werkdag geslaagd?

“Het maakt me blij als ik een kwestie kan afronden, die moeizaam verliep. Of als ik de juiste partijen bij elkaar kan brengen. Uiteraard moet het resultaat van zo’n interventie altijd in het belang zijn van de akkerbouwsector. Als dat lukt, ben ik best trots.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de akkerbouw?

“Hoe het ondernemerschap overeind blijft. Het moet namelijk financieel haalbaar én leuk blijven. Er komt echter zoveel op de akkerbouwers af, dat hen de lol van het ondernemen soms vergaat. Als de prijzen ook nog slecht zijn; waar doe je het dan voor? Ik vind dat de overheid doelen kan stellen, maar de ondernemer moet laten ondernemen. Ik zou het vreselijk vinden als akkerbouwers massaal naar Canada verhuizen.”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen er volgens jou uit?

“Nog groener, mooier, afwisselender en beter. Ik ben optimistisch over de toekomst van de akkerbouw. Voor onze plantaardige sector staan alle seinen op groen. We hebben zóveel potentie. We kunnen bijdragen aan de eiwittransitie, koolstofvastlegging, biodiversiteit en biobased maatschappij. De voorwaarden zijn een goed verdienvermogen én voldoende vrijheid voor ondernemers.”

Hoe draagt onderzoek bij aan de akkerbouw van morgen?

“Onderzoek is essentieel om als sector voorop te blijven lopen. Met de Klimaatagenda Akkerbouw en het Actieplan Plantgezondheid hebben we als sector onze doelen voor duurzamer telen gedefinieerd. Die moeten we nog beter omzetten in praktische handvatten voor akkerbouwers. Een onderzoek als PPS Akkerbouw op Zand zet in op een werkend systeem dat minder chemie nodig heeft. Het zoekt naar praktische oplossingen. Dat is overigens niet makkelijk. Daar moeten we zeker nog meters maken.”

Tot slot: hoe eet jij je aardappelen het liefst?

“Boerenkool is mijn favoriet. Een goede tweede zijn aardappelen met rozemarijn en knoflook uit de oven.”