21-02-2022

Nieuwsbrief 21 februari 2022

Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA) is begin 2022 succesvol van start gegaan. Linda Baarslag van Stimuland vertelt erover. Verder een interview met Edwin de Jongh, coördinator onderzoek bij BO Akkerbouw. "Alle seinen staan op groen voor onze sector."

Ecoploeg_1017 BO Akkerbouw

In de nieuwsbrief van 21 februari:

  • Neem vanavond deel aan het webinar effectieve spuittechnieken
  • Edwin de Jongh: 'Geef akkerbouwers de vrijheid om te ondernemen'
  • Haak aan bij het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw
  • Webinars over bodem en bemesting terugkijken
  • Kennisdag PPS Beter Bodembeheer gemist?
  • Vitaliteitstoets voor pootgoed is bruikbaar
  • Webinar Voedsel en Vrouwen
  • Column André Hoogendijk: 'Het gat in de kringloop'