08-03-2022

‘Hier staat een sterke vrouw’

Boeren en boerinnen, ze zouden in één adem genoemd moeten worden. Toch wordt de Nederlandse agrarische sector gedomineerd door mannen. De akkerbouw vormt daarop geen uitzondering. Tijd voor meer evenwicht. BO Akkerbouw vraagt aandacht voor de positie van vrouwen in de sector.

Vrouwen zijn sterk en intelligent, ze leveren een belangrijke bijdrage aan de productiviteit en ze hebben een belangrijke rol in de toekomst van de sector. Vrouwen kunnen dezelfde werkzaamheden uitvoeren als mannen en verdienen gelijke kansen. Dat geldt óók voor de Nederlandse akkerbouw. Toch telt de sector relatief weinig vrouwelijke ondernemers.

Het aantal vrouwen in de agrarische sector neemt de laatste jaren wel langzaam toe, maar Nederland blijft nog altijd ver achter. Volgens de laatste cijfers (Eurostat, 2016) is slechts 5% van de agrarisch ondernemers in Nederland vrouw. Daarmee scoort Nederland het laagst van alle Europese landen. Ook in andere schakels van de keten is een vrouw aan het hoofd van een onderneming de uitzondering die de regel bevestigt.

BO Akkerbouw pleit voor een betere positie van vrouwen in de Nederlandse akkerbouw. Om aandacht te vragen voor vrouwen in de akkerbouw voert BO Akkerbouw vandaag een leuke campagne. Niet geheel toevallig op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Op naar meer vrouwen op de Nieuwe Akker!

Ruimte voor de Nieuwe Akker

Deze boodschap is onderdeel van de campagne Ruimte voor de Nieuwe Akker. Een initiatief van BO Akkerbouw en haar 12 leden: Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI. Kijk ook op www.ruimtevoordenieuweakker.nl.

Akkerbouw socialpost vrouwendag v2