10-03-2022

‘Onderzoek in akkerbouw zaak van lange termijn’

Onder de vlag van BO Akkerbouw worden momenteel 77 onderzoeken voor de akkerbouw uitgevoerd. Deze zijn gebundeld in de nieuwe brochure ‘Projecten 2022: Onderzoek voor de akkerbouw van morgen’. Het eerste exemplaar is woensdag 9 maart uitgereikt aan akkerbouwer Gerard van Dis in Achthuizen. Mede naar aanleiding van zijn inbreng startte dit jaar een groot onderzoek naar bodemplagen.

Ritnaalden vormen een groeiend probleem voor veel akkerbouwers. Het onderwerp stond dan ook hoog op het wensenlijstje van Gerard van Dis om onderzoek naar te doen. Dat werd vorig jaar duidelijk bij de periodieke oproep van BO Akkerbouw om onderzoekswensen in te dienen. Ook andere akkerbouwers droegen ritnaalden en problemen met andere bodemplagen aan. Samen met kennisinstellingen is gezocht naar de beste aanpak. Het resultaat is de PPS Grondige aanpak bodemplagen als één van de 17 projecten die dit jaar zijn gestart.

Het is tevens het eerste onderzoeksproject in de nieuwe brochure van BO Akkerbouw. De brochure ‘Projecten 2022: Onderzoek voor de akkerbouw van morgen’ geeft een overzicht van alle lopende onderzoeken die akkerbouwers gezamenlijk financieren. Zij dragen hieraan bij via het programma Onderzoek en Innovatie dat BO Akkerbouw uitvoert. Dankzij samenwerkingen met partners binnen de sector en met overheidsbijdragen wordt voor elke door akkerbouwers ingelegde euro voor vier euro aan onderzoek uitgevoerd.

"Bij alle onderzoeken willen we dat de resultaten ervan ook weer terugkomen op het erf bij de akkerbouwers."

“Het is goed dat BO Akkerbouw dit voor de sector organiseert. Daar moeten we met elkaar vooral mee doorgaan”, zegt Gerard van Dis. Samen met zijn vader Jan en oom Anton runt hij akkerbouwbedrijf Maatschap van Dis in het Zuid-Hollandse Achthuizen. “Onderzoek in de akkerbouw is een zaak van de lange termijn. Het is belangrijk dat we daar als sector in blijven investeren.”

Van Dis kreeg het eerste exemplaar van de projectenbrochure overhandigd door André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw. “Het onderzoeksprogramma voeren wij uit voor de akkerbouwers. BO Akkerbouw zet hun vragen om in concrete onderzoeksprojecten. Bij alle onderzoeken willen we dat de resultaten ervan ook weer terugkomen op het erf bij de akkerbouwers."

Gratis downloaden of opvragen

De 77 lopende onderzoeken zijn in de brochure kort beschreven. Voor meer informatie en (tussentijdse) resultaten wordt verwezen naar de betreffende projectenpagina op de website. De brochure is verrijkt met interviews die de urgentie van het onderzoek onderstrepen. Alle geïnteresseerden kunnen de digitale versie downloaden. Liever een papieren versie? Deze is gratis op te vragen bij BO Akkerbouw.


Foto:
André Hoogendijk (links) overhandigt de nieuwe projectenbrochure aan akkerbouwer Gerard van Dis.