30-03-2022

Tweede Kamer maakt kennis met akkerbouwonderzoek

Het gezamenlijke onderzoek van de akkerbouw biedt ondernemers handvatten voor een duurzame teelt. Dat werd dinsdag 29 maart duidelijk in Den Haag. BO Akkerbouw overhandigde de nieuwe brochure ‘Projecten 2022: Onderzoek voor de akkerbouw van morgen’ aan de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Alle politieke partijen hebben zitting in de vaste Tweede Kamercommissie voor LNV. Een uitgelezen kans om te laten zien wat de akkerbouw doet en het brede onderzoeksprogramma onder de aandacht te brengen. Vanuit BO Akkerbouw reikten André Hoogendijk (Directeur) en Lotte van Dueren den Hollander (Coördinator Kennis) aan alle aanwezige leden een exemplaar uit van de nieuwe projectenbrochure. Dat gebeurde onder toeziend oog van waarnemend voorzitter van de commissie Laura Bromet (GroenLinks).

Heft in eigen hand

De nieuwe brochure telt maar liefst 77 lopende onderzoeken die onder de vlag van BO Akkerbouw worden uitgevoerd. “Alle akkerbouwers dragen hieraan bij”, vertelt Hoogendijk. “Voorwaarde is dat de kennis die het onderzoek oplevert, terugvloeit naar het boerenerf. Daarnaast vinden wij het van belang om aan de buitenwereld te laten zien dat akkerbouwers het heft in eigen hand nemen. De sector neemt haar verantwoordelijkheid.”

Kennis is essentieel voor verdere verduurzaming van de sector. BO Akkerbouw voert hiervoor het programma Onderzoek en Innovatie uit op verzoek van haar leden LTO Nederland, NAV en NAJK. De hele sector draagt hieraan bij, dankzij de erkenning en verbindendverklaring van het ministerie van LNV. Hoogendijk: “De wettelijke basis voor ons onderzoeksprogramma is zes jaar geleden tot stand gekomen met steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Met de uitreiking van de projectenbrochure laten we als sector zien wat dit in de praktijk oplevert.”

Oplossing voor bodemplagen

Het onderzoeksprogramma levert kennis op die verder reikt dan het individuele akkerbouwbedrijf. “Zo voeren we onder meer de PPS Grondige aanpak bodemplagen uit”, vertelt Van Dueren den Hollander. “Daarin zoeken we een oplossing voor ritnaalden en andere bodemplagen waar ondernemers in de sector mee kampen. Akkerbouwers dragen zelf de ideeën voor onderzoek aan via onze periodieke oproep.”

Alleen al dit jaar zijn er 17 nieuwe onderzoeken van start gegaan. Dat levert, samen met de resultaten uit andere projecten, een schat aan kennis op. Voor een overzicht van alle lopende projecten is de digitale versie van de brochure te downloaden. Liever een papieren versie? Deze is gratis op te vragen bij BO Akkerbouw.

Foto's: ministerie van LNV

Overhandiging brochure Tweede Kamer2

Laura Bromet van GroenLinks (links) neemt als waarnemend voorzitter de projectenbrochure van BO Akkerbouw in ontvangst uit handen van André Hoogendijk en Lotte van Dueren den Hollander