04-04-2022

Nieuwsbrief 4 april 2022

We blikken terug op de Themadag Granen op 24 maart. Verder leest u over de campagne 'Het is lente!'. Onderzoeksnieuws is er van Vertify, die verschillende proeven deed met alternatieve middelen en maatregelen tegen ziekten en plagen in de suikerbieten- en aardappelteelt.

In de nieuwsbrief van 4 april 2022:

 • 'We gaan voor eigen graan'
 • 'Ziekten en plagen zullen er altijd blijven'
 • Tweede Kamer maakt kennis met akkerbouwonderzoek
 • Deel mee: Het is lente!
 • Klimaatrisico’s in beeld
 • Kansen voor carbon farming?
 • Lage luisdruk geeft beperkt onderzoeksresultaat
 • Verschillen in alternatieve virusaanpak minimaal
 • Eerste aanzet andere aanpak Phytophthora
 • Bewaarproef Uireka focust op variatie in condities
 • Gezocht: bestuurssecretaris