20-04-2022

Overheid investeert in veredeling en robots voor akkerbouw

Het Nationaal Groeifonds heeft groen licht gegeven voor twee onderzoeksprojecten waar BO Akkerbouw bij betrokken is. Met de honorering investeert de overheid 43 miljoen euro in moderne veredeling en 450 miljoen euro in nieuwe technieken. Een deel van het geld voor techniek is bedoeld om de ontwikkeling van robots in de land- en tuinbouw aan te jagen.

Geld

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het gaat om een investering van in totaal 20 miljard euro. In de tweede ronde zijn 27 projecten gehonoreerd. BO Akkerbouw is betrokken bij twee van deze onderzoeksprojecten. Het gaat om het project CropXR voor de veredeling van robuuste rassen en het project NXTGEN HIGHTECH dat onder meer de ontwikkeling van robots behelst. Twee andere projecten waarbij BO Akkerbouw betrokken was, Agri Based Chemicals en Switch2SFS, zijn niet gehonoreerd.

Baanbrekende veredeling

Hitte, droogte, overstromingen, verzilting, nieuwe ziekten en plagen én een toenemende wereldbevolking. De omgeving stelt de land- en tuinbouw voor uitdagingen. Er zijn daarom dringend en op grote schaal meer weerbare rassen nodig. Specifieke combinaties van erfelijke eigenschappen zorgen ervoor dat deze rassen stressfactoren kunnen weerstaan en de opbrengst en kwaliteit op peil blijven. De overheid investeert daarom via CropXR 43 miljoen euro in een virtueel instituut voor snellere ontwikkeling van extra weerbare (eXtra Resilient) landbouwgewassen.

Inzet van slimme robots

Een duurzame land- en tuinbouw vraagt ook om de snelle en precieze inzet van robots. De ontwikkeling van deze robots is onderdeel van het investeringsprogramma NXTGEN HIGHTECH dat een nieuwe generatie hightech equipment beoogt. Het programma investeert komende zeven jaar 1,2 miljard euro in zes verschillende toepassingsgebieden. Landbouwrobots zijn er daar één van. Het Nationaal Groeifonds stelt 450 miljoen euro beschikbaar; de rest komt vanuit het bedrijfsleven.

"Uiteindelijk komen de resultaten ook ten goede aan de Nederlandse akkerbouw."

André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw, is blij met de honorering vanuit het Nationaal Groeifonds: “Het gaat om grote investeringen voor de lange termijn. Uiteindelijk komen de resultaten ook ten goede aan de Nederlandse akkerbouw. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de veredelaars van aardappelen in het geval van CropXR en hopelijk op vele akkers met de ontwikkeling van slimme robots als gevolg van NXTGEN HIGHTECH. BO Akkerbouw investeert zelf niet financieel in deze langjarige fundamentele onderzoeken, maar is erbij betrokken. Daarmee zorgt BO Akkerbouw ervoor dat de onderzoeken aansluiten bij het onderzoeksprogramma van de Nederlandse akkerbouw.”