24-04-2022

Voorzitterswissel Sectie Teelt

Op 30 maart nam Jaap van Wenum afscheid van het bestuur van BO Akkerbouw, waar hij zich zes jaar lang voor inzette. De Friese akkerbouwer Tineke de Vries volgt hem op en is net als Van Wenum één van de vertegenwoordigers van LTO Nederland in het bestuur. Zij wordt ook de nieuwe voorzitter van de Sectie Teelt.

Jaapvan Wenumneemtafscheid

Over de Sectie Teelt

De Sectie Teelt bespreekt onderwerpen die specifiek voor akkerbouwers van belang zijn, zoals het gemeenschappelijk onderzoek. De vertegenwoordigers van LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vormen samen de Sectie Teelt.


Lees ook het interview met Tineke de Vries: 'Onze plantaardige sector heeft de toekomst'.