29-04-2022

VVAK-documenten voor seizoen 2022/2023 beschikbaar

Het Akkerbouw Certificeringsoverleg heeft de documenten voor het schema van de Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) van teelt- en bewaarseizoen 2022/2023 vastgesteld. Jaarlijks beoordelen de aangesloten partijen of aanpassing van het schema nodig is. Dit gebeurt op basis van signalen vanuit akkerbouwers, ketenpartijen en certificerende instellingen. Dat heeft geleid tot het schema voor het nieuwe teelt- en bewaarseizoen. De nieuwe eisen gaan uiterlijk twee maanden na de publicatiedatum van de documenten in.

Beperkte wijzigingen in VVAK-schema

De wijzigingen in het VVAK-schema 2022/2023 zijn beperkt. Enerzijds is een aantal eisen verwijderd, verplaatst of samengevoegd. Anderzijds zijn enkele eisen toegevoegd om eind 2022 opnieuw te voldoen aan de SAI-FSA standaard op niveau ‘goud’. Deze standaard gebruiken industrieën, grootwinkelbedrijven en fastfoodketens om vast te stellen of leveranciers aan hun duurzaamheidseisen voldoen. Daarnaast zijn resten van gele drainagebuizen genoemd als ongewenste verontreiniging in consumptieaardappelen. Deze zijn namelijk zeer lastig te verwijderen in de fabriek. Tot slot zijn de eisen voor compost niet gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen, maar zijn wel enkele vragen toegevoegd over compostgebruik. Dit ter voorbereiding op een nog uit te werken monitoringsprogramma.

Te vinden op de website van BO Akkerbouw

In de Telerhandleiding 2022/2023 zijn alle wijzigingen en aanvullingen gemarkeerd en daardoor eenvoudig te herkennen. Akkerbouwers dienen jaarlijks de zelfbeoordeling uit te voeren door hoofdstuk 2 van de telerhandleiding in te vullen. Met de zelfbeoordeling kunnen akkerbouwers kennisnemen van de wijzigingen en tijdig maatregelen nemen om (weer) aan VVAK te voldoen. Het Handboek, de telerhandleiding en hulpdocumenten zijn te vinden op de VVAK-pagina van de website van BO Akkerbouw.

Beheer en financiering VVAK

Het VVAK is een certificatieschema waaraan meer dan 7.000 akkerbouwers deelnemen. Het beheer van VVAK en de afstemming met de beheerders van de gewascertificaten vinden plaats binnen het Akkerbouw Certificeringsoverleg. Daarin zijn teelt, handel, verwerking en loonwerk vertegenwoordigd. Het beheer van VVAK en de werkzaamheden van het Akkerbouw Certificeringsoverleg worden gefinancierd met een bijdrage van € 3,00 per VVAK-module / gewascertificaat. Dit is een verhoging van € 0,50 ten opzichte van vorig jaar om in de loop der jaren gestegen kosten te dekken. De certificerende instelling int deze bijdrage via de factuur die akkerbouwers ontvangen. BO Akkerbouw faciliteert het Akkerbouw Certificeringsoverleg.