23-06-2022

#Boerenbodem: doe mee en graaf een profielkuil

Een gezonde bodem is de basis voor een gezond gewas. Maar hoe weet een akkerbouwer nu hoe gezond zijn bodem is? Door het graven van een profielkuil kom je veel te weten. Doe mee met de actie #Boerenbodem en stuur een foto in van uw profielkuil.

Bodem doorsnede 1137 BO Akkerbouw lr

Een profielkuil laat goed zien wat de structuur en de doordringbaarheid van de bodem is en waar gaatjes van wormen zitten. “Veel boeren denken hun bodem wel te kennen, maar in de praktijk valt dat vaak tegen. Met een profielkuil krijgen akkerbouwers een goed beeld van hoe hun grond in elkaar steekt. En hoe hun akkers qua bodemstructuur ook op verschillende plekken kunnen verschillen”, vertelt Miriam van Bree van CIV Groen.

CIV Groen is net als BO Akkerbouw en zeven andere organisaties partner van de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente. In de Kennisdeal werken bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en verschillende kennispartijen samen om innovatie in de plantaardige sector te versnellen. De oproep om een profielkuil te graven is een eerste actie vanuit de Kennisdeal met als titel #Boerenbodem.

Zelf aan de slag

Niet alleen boeren, maar ook burgers kunnen meedoen. Dit kan door een kuil van 0,5x0,5x0,5 meter te graven met één rechte zijde. Alles wat u nodig heeft zijn een spade, rolmaat, zakmes en smartphone. In deze flyer wordt stap voor stap uitgelegd hoe te werk te gaan. Ook vertelt de flyer hoe deelnemers de bodemkwaliteit vervolgens kunnen beoordelen, inclusief scoreformulier.

Mail na afloop een foto van uw profielkuil naar agro@civ-groen.nl (zie stap 5 in de flyer). Op deze manier ontstaat landelijk inzicht in de kwaliteit en structuur van bodems.