14-06-2022

Jaarverslag 2021: Akkerbouw zet als sector stappen vooruit

Verlenging van het onderzoeksprogramma, wijziging van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en een stevige inzet op verdere verduurzaming van de sector. BO Akkerbouw zette in 2021, samen met haar leden en andere partijen in de sector, weer flinke stappen vooruit. De resultaten zijn te lezen in het jaarverslag dat nu beschikbaar is.

Suikerbieten_rooien_1001_BOAkkerbouw

Ga direct naar het digitale Jaarverslag 2021 van BO Akkerbouw.

Een sterke ketenaanpak is essentieel om de sector vooruit te helpen. Dat werd in 2020 al duidelijk toen de coronacrisis de akkerbouw hard raakte. Een jaar later hield met name het ontwerp van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) de gemoederen in de sector flink bezig. Diverse maatregelen zouden grote gevolgen hebben voor de akkerbouw. Dankzij een goede samenwerking in de sector kon BO Akkerbouw onderbouwde alternatieven aandragen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit leidde uiteindelijk tot wijziging van de generieke maatregelen en een voorstel voor een maatwerkaanpak met ruimte voor het vakmanschap van telers. Dit is een doorbraak in het Nederlandse mestbeleid.

Volle breedte

Ondertussen was BO Akkerbouw in 2021 ook actief op vele andere fronten. Van het Actieplan Plantgezondheid tot de reputatiecampagne Ruimte voor de Nieuwe Akker. Dit gebeurde altijd in nauwe samenwerking met de twaalf leden van BO Akkerbouw. “Of het nu gaat om klimaat, bodem, gewasbescherming of biodiversiteit, het zijn allemaal belangrijk thema’s die de akkerbouwketen in de volle breedte raken”, zegt André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw. “We zijn één sector en we zetten met elkaar steeds weer een stap vooruit.”

Enkele highlights uit het jaarverslag:

  • Het ontwerp 7e AP zou verstrekkende gevolgen hebben voor de Nederlandse akkerbouwers en hun verdienvermogen. Direct na publicatie trokken alle ketenpartijen onder de vlag van BO Akkerbouw samen op. Met succes. Het ministerie van LNV schrapte enkele ingrijpende maatregelen en zegde toe om samen met de sector een maatwerkaanpak te ontwikkelen.
  • Het programma Onderzoek en Innovatie werd verlengd tot en met 2027. Daarmee kan BO Akkerbouw komende jaren vooruit met het ophalen van wensen bij akkerbouwers, het uitvoeren van projecten en daarmee het ontwikkelen van kennis. De oproep van 2021 leverde bijna 350 concrete onderzoekswensen op.
  • BO Akkerbouw investeerde in totaal € 2,4 miljoen in vijftien nieuwe projecten die begin 2022 zijn gestart. Door bijdragen van andere partijen en de overheid is de totale waarde van de projecten meer dan € 10,4 miljoen. Een ruime verviervoudiging van de bijdrage van akkerbouwers.
  • Vanuit het Actieplan Plantgezondheid werd onder meer de Bodemadvieskalender ontwikkeld. Deze ondersteunt akkerbouwers bij het nemen van maateregelen voor beter bodembeheer. Ook werd de top-10 maatregelen tegen erfemissie gelanceerd. Deze helpt de emissie van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.
  • Om aandacht te vragen voor de thema’s bodem en klimaat was BO Akkerbouw betrokken bij verschillende events. Het resultaat was onder meer een succesvolle Plant- en Bodemgezondheidsdag en kennismiddag Het klimaat de baas.
  • Met de campagne Ruimte voor de Nieuwe Akker werkte BO Akkerbouw aan vertrouwen en waardering van de sector bij de politiek-bestuurlijke doelgroep. De afbeeldingen en clips op social media scoorden goed.
  • BO Akkerbouw lanceerde een nieuwe website. Daarmee is kennis vanuit onderzoeken via de pagina Kennis en innovatie beter vindbaar dan voorheen. De nieuwe website wordt twee keer vaker bezocht dan de oude website.
  • De nieuwsbrief die BO Akkerbouw elke drie weken verstuurt, gaat inmiddels naar zo’n 7.000 belangstellenden. Dit zijn voornamelijk akkerbouwers.