11-08-2022

Webinar uitdagingen in de akkerbouw: aan de slag met emissies

Voor de akkerbouwsector is de waterkwaliteit in relatie tot gewasbescherming een actueel thema. We willen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en daar zijn verschillende methoden voor. LTO Nederland, DAW en BO Akkerbouw hebben de handen ineengeslagen om goede praktijkvoorbeelden te verspreiden om zo van elkaar te leren. De webinar, op 17 augustus 19:30 uur, draagt hier zijn steentje aan bij.

Gewasbescherming_1094_BOAkkerbouw

Van drie kanten belicht

Luuk Lageschaar van CLM gaat ons meenemen in de protocollen van een nagenoeg gesloten erf en een nagenoeg open erf. We gaan met Dirk Jan Beuling, lid van de LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten en Joris Roskam van Agrifirm in gesprek over het gebruik van deze protocollen in de praktijk, maar we kijken ook verder.

Wat kan de ondernemer doen?

Het gaat bij emissie van gewasbeschermingsmiddelen niet alleen om curatieve maatregelen, maar ook preventief benaderen: minder/anders spuiten, spuiten op basis van beslissingsondersteunende systemen, het gebruik van middelen met een lagere milieubelasting, het gebruik van groene middelen en van biostimulanten. Wat kunnen ondernemers nu al doen en wat gebeurt er op dit vlak?

Initiatief van emissiereductiesprint

Het webinar is een initiatief vanuit de emissiereductiesprint. Emissiereductiesprint is een initiatief van de LTO Nederland vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, en de Versterkte Kennisverspreiding DAW.

Webinar 17 augustus om 19.30 uur

Meld u hier aan!
Logos LTO BO DAW