02-09-2022

‘Als één land ter wereld het kan, dan zijn wij het’

Sinds april 2022 is Andries Middag (37 jaar) directeur van VAVI, de vereniging van aardappelverwerkers. Ondanks de uitdagende dossiers is hij onverdeeld positief over de akkerbouw van morgen. “We hebben in Nederland alles. Vruchtbare bodems, hoogwaardige productie, kennis en innovatie en een sterke keten.”

Andries Middag VAVI BO Akkerbouw

Wat doet de Vereniging van Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) precies?

“Op de eerste plaats lobbyen in Den Haag of Brussel voor de belangen van onze zes leden. Die opereren allen internationaal. Drie van hen hebben hun hoofdkantoor in Nederland. Lobbyen doen we samen met de Europese koepel EUPPA en de levensmiddelenindustriekoepel FNLI, maar ook met partners als BO Akkerbouw. Onze tweede taak is duurzaamheidszaken en andere niet-competitieve onderwerpen tussen leden af te stemmen.”

Kennen we u niet van LTO Noord?

“Klopt. Tien jaar werkte ik voor primaire producenten. Ik ben nu een plekje opgeschoven de keten in. De boer is nog steeds superbelangrijk, maar het vertrekpunt is nu de verwerker. De internationale context, de politieke lobby én het werken voor grote ondernemingen: die drie zaken spraken mij aan. Ik had hoge verwachtingen en die zijn tot nu toe overtroffen. De mensen met wie ik werk, zijn supergoed in hun vak.”

Hoe belangrijk is het voor de verwerkende industrie om een sterke aardappelteelt te hebben in Nederland?

“Heel belangrijk. Meer dan de helft van onze aardappelen komt uit Nederland. Zeker in zo’n droge zomer telt de kwalitatief goede, constante en omvangrijke productie. In landen om ons heen zijn de oogsten slecht. Hier gaat het niet tegenvallen. En we zitten internationaal in een vraagmarkt: het gaat goed met de frites.”

Er is een reeks uitdagende dossiers voor akkerbouwers, zoals stikstof en waterkwaliteit. Hoe kijkt de VAVI daartegenaan?

“Ik ben bijzonder positief over onze sector. Ik geloof in de kracht van het cluster. Als er één land ter wereld is dat dit kan oplossen, is het Nederland. Natuurlijk zit er druk op de planning. En toont de overheid zich niet altijd even betrouwbaar. Dat maakt het spannend. Toch ben ik optimistisch over de kwaliteit en potentie van onze sector. Als we als cluster maar goed blijven samenwerken.”

Hoe waardevol is de samenwerking van ketenpartners binnen BO Akkerbouw?

“Uiterst waardevol. Tegelijkertijd vind ik dat er nog veel onbenut potentieel is. Het onderzoek voor de akkerbouw is vooral praktisch en op de korte termijn gericht. Bij de VAVI en de NAO kiezen wij er daarom voor meer fundamenteel onderzoek te doen bij Holland Innovative Potato. De verbinding tussen praktische en fundamentele onderzoeken moet veel sterker worden.

Ook zie ik dat de akkerbouwketen voor wat betreft verduurzaming kan leren van de zuivelsector. FrieslandCampina heeft écht werk gemaakt van duurzaamheid. Voor de eigen fabrieken, maar ook in het ondersteunen van boeren. Verwerkers in onze keten praten daarover, maar moeten dat in daden laten zien. Bij het afdekken van risico’s of het belonen van duurzaamheidsinspanningen, bijvoorbeeld. Primaire producenten hebben net zo goed een rol: zij moeten meer samen optrekken om dat voor elkaar te krijgen.”

"Verwerkers in onze keten praten over duurzaamheid, maar moeten dat in daden laten zien."

Wat vindt u de belangrijkste taak van BO Akkerbouw?

“De lobby voor het akkerbouwcluster op nationaal niveau. Wat de VAVI betreft krijgt BO Akkerbouw daar veel meer ruimte voor. Ik denk namelijk dat we als cluster sterker staan en overtuigender overkomen dan de individuele partijen. We moeten het zoveel mogelijk samen doen. Goede voorbeelden zijn de aardappelregeling in coronatijd en de lobby rondom het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. BO Akkerbouw wordt makkelijk gevonden door Den Haag.”

Hoe ziet volgens u de akkerbouw van morgen eruit?

“Zeer positief. Ons klimaat en onze bodem zijn heel geschikt voor akkerbouwproducten. Alle schakels van de keten - van uitgangsmateriaal tot verwerking - zijn van wereldniveau. Kennis en innovatie zijn ruimschoots voorhanden. Nieuwe rassen gaan helpen bij een weerbare teelt. Wat mij betreft zoeken wij het niet in eiwitgewassen en biobased bouwmaterialen, maar blijven we vol inzetten op duurzame voedselproductie van hoge kwaliteit. Dat zijn wij aan de wereld verplicht.”

Hoe eet u uw aardappels het liefst?

“Uit de airfryer. Ik heb er al een jaar of tien eentje. Het is gezond en lekker. Ook mijn kinderen van 5 en 3 jaar gaan heel goed op frites en aardappelen. Wist je dat frites de hoogste Nutri-Score heeft? Tenminste, als je grote porties zout en saus en de frituurpan laat staan. Ik kan iedereen een airfryer aanraden.”

Andries Middag2 VAVI BO Akkerbouw