26-09-2022

‘Een onafhankelijke rassenlijst is uiterst waardevol’

Sinds juli vervult Frans Verwer (55 jaar) de rol van secretaris van CSAR, de stichting die zorgt voor onafhankelijke beoordeling van nieuwe rassen voor de landbouw. “Aan toekomstbestendige, robuuste rassen is grote behoefte. De onafhankelijke toetsing ervan is een belangrijke waarborg voor de sector.”

Je loopt al even mee in de akkerbouwsector. Vertel eens over je achtergrond?

“Ik ben geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder. Eigenlijk wilde ik boer worden, maar dat was voor mijn broer weggelegd. In mijn loopbaan wilde ik zo dicht mogelijk bij het boerenerf blijven. Ik heb voor Agrico in Rusland gewerkt, was bedrijfsleider bij een akkerbouwbedrijf in Polen, deed bij HAK de inkoop en werkte bij ZLTO als ondernemerscoach. Bij Van Iperen was ik onder meer sectormanager akkerbouw.

Sinds 1 juli werk ik parttime voor Van Iperen. Het andere deel van mijn tijd ben ik zzp’er. Eén van mijn taken is secretaris van CSAR, voluit de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen. Ik ken de akkerbouwketen vanuit vele invalshoeken. Ik vind het interessant om me nu meer op de veredelingskant te richten.”

Wat houdt het werk van CSAR in?

“Jaarlijks geeft CSAR de aanbevelende rassenlijst voor landbouwgewassen uit. Het gaat om de gewassen suikerbieten, cichorei, mais, voerdergrassen, granen, peulvruchten, handelsgewassen, lokgewassen en groenbemesters. De complete rassenlijst en de nieuwe rassen die een aanbeveling krijgen staan op www.rassenlijst.info. De behoefte aan robuuste rassen is groot, zeker we nu steeds minder chemie en bemesting kunnen inzetten.”

Hoe komt zo’n aanbeveling tot stand?

“Onafhankelijk onderzoek van Wageningen University & Research stelt vast in hoeverre een nieuw ras zich kan meten met rassen die al in de handel zijn. De gewaswerkgroepen bepalen hoe de rassen onderzocht en beoordeeld moeten worden. In die werkgroepen zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd: zaaizaadhandelaren, boeren en verwerkers van landbouwgewassen. Binnen CSAR werken Plantum, LTO Nederland en BO Akkerbouw samen in het bestuur. BO Akkerbouw verzorgt het secretariaat. Voor alle partijen is waardevol dat de aanbevelingen onafhankelijk tot stand komen, dus ook voor akkerbouwers.”

"Als ik activiteit op de akkers zie, gaat mijn hart sneller kloppen"

Wat vind je zo mooi aan akkerbouw?

“Elk onderdeel van het groeiseizoen vind ik mooi: zaai, teelt en oogst. De dynamiek van de seizoenen spreekt me aan. Ik vind het soms jammer dat ik zelf niet op de trekker zit. Als ik door de polders of hier in de buurt rijd – ik woon in Hank, middenin een akkerbouwgebied – en ik zie de gewassen en activiteit op de akkers, gaat mijn hart sneller kloppen.”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen eruit?

Een teelt met minder chemie en precisiebemesting. Hoe houden de planten en bodem dan toch gezond? De uitdagingen in de toekomst voor akkerbouwers zijn groot. Werken aan zo’n toekomstbestendige teelt is een opdracht voor de héle keten. Die opdracht moeten wij gezamenlijk uitvoeren. Omdat BO Akkerbouw de volledige keten vertegenwoordigt, is dat het platform om de akkerbouw van morgen te realiseren.”

Wanneer is jouw werkdag geslaagd?

“Als ik het gevoel heb dat ik een toegevoegde waarde heb kunnen laten zien. En als ik me kan inzetten voor de toekomst van de agrarische sector. Dat wil ik tot mijn pensioen blijven doen. Ik hou van het verbinden van mensen en het samenbrengen van partijen. Als dat lukt, ben ik een gelukkig en dankbaar mens.”

Tot slot, welk akkerbouwproduct is voor jou dagelijkse kost?

“Ik ben een echte broodeter. Liefst eet ik stevige volkoren boterhammen. Met ham of kaas, lekker traditioneel.”