05-09-2022

Twintig nieuwe keurmeesters beëdigd

Twintig nieuwe aardappelkeurmeesters legden op de Aardappeldemodag in Westmaas op 31 augustus de eed af. BO Akkerbouw zorgde voor deze beëdiging. Het is onderdeel van de procedure, die een onafhankelijke en kwalitatief goede keuring van consumptie- en industrieaardappelen waarborgt.

Nieuwekeurmeesters HEIJBLOM FOTOGRAFIE

Keurmeesters spelen een belangrijke rol

Keurmeesters spelen een belangrijke rol in de keten. De aardappelprijs is mede afhankelijk van de kwaliteit. De aardappelsector wil dat gekwalificeerde mensen de keuring uitvoeren en hiervoor een eed of belofte afleggen. BO Akkerbouw verzorgt de procedure en de beëdiging van de keurmeesters. Een complete lijst van beëdigde keurmeesters én de procedure vindt u hier.

Objectieve keuring van aardappelen

Janneke Vredeveld en Evelien Douma, beiden van de kwaliteitsafdeling van Yellow Chips in Emmeloord legden de eed af op 31 augustus. “Ik ben trots”, vertelt Evelien. “De beëdiging was een officiële handeling. Het geeft aan dat ons werk een serieuze zaak is.” Haar collega Janneke vult aan: “De kwaliteit van aardappelen is de basis van ons bedrijf, dat aardappel- en groentechips maakt van zowel gangbaar als biologisch geteelde producten. Evelien en ik hebben samen afgelopen voorjaar het CKA-certificaat gehaald. In deze cursus hebben we veel bijgeleerd over het herkennen van aardappelziekten. Natuurlijk doen we de keuringen van de aardappelen objectief. Door de beëdiging sta je daar nog eens extra bij stil.” (Foto's: links Janneke, rechts Evelien)

Janneke Vredeveld HEIJBLOM FOTOGRAFIE
HEIJBLOM FOTOGRAFIE 061 HF2 1615

In gesprek met telers

Naast de beëdiging van de keurmeesters leverde BO Akkerbouw nog twee andere bijdragen aan de Aardappeldemodag in Westmaas. In de lezingenhal praatte directeur André Hoogendijk aardappeltelers bij over de actualiteiten rondom het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Verder ging Geert Pinxterhuis, projectleider Actieplan Plantgezondheid, met jonge boeren in gesprek hoe in te spelen op uitdagingen in de teelt.

Foto's: Elizabeth Heijblom Fotografie